Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 17 mars 2006

KEMI avråder förbud mot flamskyddsmedel

Ett heltäckande nationellt förbud skulle få stora negativa praktiska och ekonomiska konsekvenser för samhället, anser KemI. Ett förbud, som inte gör det möjligt att använda TBBPA vid tillverkning av mönsterkort och kretskort till elektronik, skulle med all sannolikhet stoppa tillverkning och import av flertalet elektroniska produkter.

Regeringen gav tidigare Kemikalieinspektionen (KemI) i uppdrag att utreda ett heltäckande förbud mot flamskyddsmedlen HBCDD och TBBPA och bedöma konsekvenserna. KemI lämnade den 15 mars 2006 sin utredning till regeringen. Kretskort finns i alla elektroniska produkter. Ett förbud som omfattar denna användning av TBBPA skulle inte heller leda till några kända vinster för hälsa och miljö. KemI anser att Sverige i första hand bör avvakta utfallet av EU:s riskhanteringsstrategier för HBCDD och TBBPA. Därefter kan en säkrare bedömning göras av behovet av åtgärder på nationell nivå respektive EU-nivå. HBCDD och TBBPA riskbedöms för närvarande inom EU:s program för existerande ämnen, med Sverige respektive Storbritannien som rapportörer. Riskbedömningarna bör kunna avslutas under år 2006. Dagens användning av HBCDD i Sverige är mycket liten, mindre än 0,05 procent av den totala användningen inom EU. Det är främst användningen av HBCDD i andra länder som ligger bakom tillförseln av HBCDD till Sverige. Lokala utsläpp från industriell användning av ren TBBPA och användning där TBBPA är additivt tillsatt till en plast är jämfört med flera andra medlemsländer ett litet miljöproblem i Sverige. Om regeringen, när EU:s riskhanteringsstrategier är klara, bedömer att det finns behov av ytterligare åtgärder i form av ett nationellt förbud bör det utformas som ett begränsat förbud och träda i kraft stegvis med början först i mitten av 2007, anser KemI. Klicka här för att komma till Hexabromcyklododekan (HBCDD) och tetrabrombisfenol-A (TBBPA), KemI Rapport 3/06 (pdf 845 kb).
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2