Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 mars 2006

Elektronikåtervinning har ökat 13%

Återvinningen av elektronik ökade under 2005 med 13 % jämfört med året innan. El-Kretsen samlade in och återvann över 112 miljoner kg elavfall under året.

Tillsammans med kommunernas insamling av hushållens kylskåp och frysar, blev den totala återvinningen hela 126 miljoner kg, vilket motsvarar ca 14 kg per invånare i Sverige. Detta innebär att Sverige befäster sin position som världsledande nation inom återvinning av elektronik. El-Kretsen, som är näringslivets servicebolag för att hantera producenternas ansvar för insamling och återvinning av elektroniska produkter, kommer i dagarna att publicera sin Årsrapport för 2005. I rapporten redovisas att insamlingen av elektroniska produkter fortsätter att öka. 2005 återvanns i Sverige 126 500 ton, jämfört med 112 300 ton under 2004, d v s en ökning på 13 %. I augusti 2005 ändrades lagen om producentansvar och ansvaret för återvinning av hushållens kylskåp och frysar överfördes från kommunerna till El-Kretsen. Genom den höga graden av återvinning stärker Sverige sin position som världsmästare i att återvinna elavfall. Dessutom är den svenska insamlingen det mest kostnadseffektiva producentansvarssystemet i hela Europa. - Tillsammans med samarbetspartnerna inom kommunerna och återvinnings- och transportindustrin har vi lyckats skapa mycket effektiva lösningar, säger Jörgen Schultz, vd på El-Kretsen. - Anledningen till årets kraftiga ökning är en hög nyförsäljning av elprodukter, men framför allt att vi har ett mycket bra insamlingssystem, där kommunernas stora engagemang och kunnande är en viktig faktor, sist men inte minst har vi också ett stort miljöintresse bland landets hushåll och företag, fortsätter Jörgen Schultz. Antalet anslutna företag ökar kraftigt Det är inte enbart insamlingen av elektroniska produkter som ökar. Antalet företag som väljer att bli medlemmar för att få hjälp med sitt producentansvar har ökat kraftigt under 2005. Antalet medlemsföretag har ökat med 30 % och överstiger nu 800. Dessa företag svarar för närmare 100% av den totala försäljningen av elektroniska produkter till hushåll och ca 90-95% av försäljningen till företag.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2