Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 mars 2006

Digital Vision ökar orderingången

Digital Visions Nettoomsättningen uppgick för helåret 2005 till 59,7 (30,1) Mkr. Orderingången uppgick till 68,3 (33,6) Mkr. Resultat före finansnetto uppgick till –25,1 (–35,5) Mkr och resultat efter skatt uppgick till –61,8 (–36,5) Mkr.

Med bolagets starka position på marknaden och en allt mer konkurrenskraftig produktportfölj har försäljningsinsatserna väsentligt ökat och därmed har marknadsbearbetningen och stödet till distributörerna blivit mer konsistent vilket resulterat i en kraftigt förbättrad orderingång under året. Orderingången uppgick under året till 68,3 (33,6) Mkr en ökning med 103%. Dessutom förbättrades nettoomsättning under perioden till 59,7 (30,1) Mkr, en ökning med 98% jämfört med föregående år. Bruttomarginalen har även den förbättrats till 46 (30)%. Bolaget har också under de senaste åren sänkt sina kostnader avsevärt och reducerat risken genom att lägga ut all tillverkning på partners. Det är ett mycket kostnadseffektivt och flexibelt Digital Vision som nu står rustat för att tillgodogöra sig en bättre marknadsutveckling. Detta skriver Digital Vision i sin årsrapport. Klicka här för att läsa hela rapporten (PDF).
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1