Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 22 mars 2006

Prevas expanderar i Göteborg

Prevas specialist inom inbyggda system fortsätter sin expansion. Efter satsningar i Stockholm och Öresund breddas verksamheten i Göteborg med produktutveckling.

Nysatsningen i Göteborg, som sker genom strategisk rekrytering, innebär att Prevas erbjudande inom produktutveckling finns etablerat i Sveriges fem största städer. Dessa marknader utgör en viktig bas för Prevas fortsatta expansion. Prevas marknad inom produktutveckling karaktäriseras av en stark tillväxt och en god tillströmning av nya kunder. Antalet medarbetare inom produktutveckling har ökat med 50 procent under den senaste sexmånadersperioden. Synergieffekter med existerande verksamhet i Göteborg möjliggör att produktutvecklingstjänster omedelbart kan erbjudas i området. ”Etableringen av affärsenheten produktutveckling i Göteborg utgör nästa steg i vår expansiva strategi. Prevas nuvarande framgångsrika verksamhet i Göteborg marknadsför och levererar industrisystem. Vi skapar nu, i den teknikintensiva Göteborgsregionen, ett komplett erbjudande till existerande och nya kunder”, säger Anders Englund, VD på Prevas. Med över 20 års erfarenhet av utveckling av intelligenta produkter med högt teknikinnehåll är Prevas idag ett av de största och ledande utvecklingscenter i Sverige. Brandmän, piloter, lastbilschaufförer, läkare och i princip alla yrkesgrupper berörs av produkter där vi bidragit till utvecklingen. Verksamheten bedrivs inom affärsenheten Produktutveckling som förutom en gedigen teknisk kompetens har en dokumenterad förmåga att leverera system i tid och med rätt kvalitet. Vi investerar i långsiktiga samarbeten med våra kunder vilket gör att vi kan utveckla lönsamma partnerrelationer. Vårt sätt att driva projekt minskar kundernas kostnader för att utveckla nya produkter samtidigt som utvecklingstider minskas och leveransförseningar undviks.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1