Annons
Annons
Mönsterkort | 24 mars 2006

Multi-Teknik på turné

MultiTeknik AB:s Pelle Eriksson insåg under evenemanget BLYFRITT 2006 att behovet av svar på många mönsterkort relaterade frågor var mycket stort och arrangerade snabbt en riksomfattande turné för att framförallt belysa RoHS inverkan på basmaterialets och ytbehandlingen.

För MultiTeknik AB var BLYFRITT 2006 en väckarklocka som låg till grund för att åka ut till svensk elektronikindustri och under en dag berätta om mönsterkortstillverkning i allmänhet och synnerhet peka på vilka parametrar som är viktiga att tänka på vid övergången till en blyfri tillverkningsprocess samt vilka IPC standarder som finns att tillgå för att hjälpa till med RoHS implementeringen. Turnén startade i Luleå och efter att ha besökt både Stockholm och Malmö avslutades den i Göteborg och hade då informerat över 140 personer i nya och gamla komponentkapslingar, internationella standarder, CAD, lodpastastenciler, basmaterial för mönsterkort samt mönsterkorttillverkning av 2-Lagers och Flerlagerkort. Huvudfrågorna var i vart och ett av dessa ämnesområden att besvara frågorna, vilken inverkan har RoHS och vilka åtgärder skall det enskilda företaget göra för att lösa de problem som RoHS orsakar. Under varje seminarium fick deltagarna besvara frågan om vilken ytbehandling på mönsterkorten de tyckte var bäst och svaren varierade från OSP, Kem Ni/Au, Kem Sn till varmförtennt SN100C. Ingen klar trend kunde urskiljas Få hade provat Kem Ag, en ytbehandling som just nu höjs till skyarna i USA. En av MultiTeknik AB:s strategi är att belysa framtida möjligheter inom mönsterkortområdet och vid detta tillfälle var det dags för flex- och flex-ridget samt HDI (High Density Interconnect) teknologierna att exponeras och visa på dess möjlighet att åstadkomma mer komplexa elektronikprodukter.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1