Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 mars 2006

Almi får företag att stanna i Sverige

Almi Företagspartner AB, som bl.a. hjälper företag som till exempel Eskilstuna Elektronikpartner med optimering av processflöden, har i tre av fyra fall lyckats övertyga flyttsugna företag att faktiskt stanna i Sverige.

Tre av fyra små företag som övervägt att flytta hela eller delar av verksamheten till låglöneländer valde att stanna kvar inom landet. Det visar den första uppföljningen på Almis rådgivning till små företag i flyttankar. Många företag finner att det är mer lönsamt att förbättra verksamheten i Sverige. För att motivera en utlandsflytt måste kalkylen visa en potentiell lönsamhetsförbättring på 30-40 procent. Få företag kan få till stånd en sådan förbättring. Det är främst kommunikationsproblem mellan de olika delarna i företaget som ökar kostnaderna och minskar effektiviteten. Det är dålig lönsamhet som får svenska småföretag att överväga en utlandsflytt till låglöneländer. Och det är främst låga lönekostnader som lockar. - Men att enbart titta på lönekostnaderna kan leda till orealistiska glädjekalkyler som i sin tur leder till felaktiga beslut, säger Raymond Svensson, affärsområdeschef hos Almi Företagspartner. Efter att ha genomgått Almis analysprogram väljer de flesta att stanna kvar i Sverige och höja effektivitet och lönsamhet genom förbättringar i den befintliga verksamheten. Av de 39 företag som genomgått analysen valde 29 att stanna kvar i landet. Bara åtta bolag flyttade ut hela eller delar av verksamheten. Lönekostnader är dock bara en faktor. Andra avgörande faktorer är på vilken marknad man verkar, hur konkurrensen ser ut, produktivitet och produktutveckling. De faktorerna missgynnas ofta vid en utflyttning, visar nu de praktiska erfarenheterna som Almis konsulter fått. Därför måste enligt Almi varje enskilt företag göra en egen bedömning och se vilka andra möjligheter som finns för att höja lönsamheten på hemmaplan.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2