Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 mars 2006

Jättesatsning i Vänersborg

Elektronikpartner i Vänersborg AB (EPAB) sjösätter nu ett omfattande investeringsprogram som kommer att pågå under ett par år. Investeringsprogrammet omfattar 15-18 Mkr under perioden. "Endast med kvalitativa maskiner och utbildad personal kan vi fortsätta ha avancerad produktion i Sverige", meddelar Inge Lojander, VD EPAB.

"Investeringar är nödvändiga för att tekniskt kunna möta det hårda krav våra kunder ställer på vår process. Vi har ambitionen att ligga i framkant för att på ett professionellt sätt kunna leverera de lösningar som kunderna kräver av oss", berättar Inge Lojander. "Endast med kvalitativa maskiner och utbildad personal kan vi fortsätta ha avancerad produktion i Sverige. Även vår koncern EMG investerar kraftfullt, både i Norge och utomlands, etableringen av ett produktionsbolag utanför Shanghai breddar verksamheten i en dynamisk marknad", säger Inge Lojander. Digitalröntgenutrustning Dage XD7600UR "Elektronikens ökande komplexitet (µBGA, CSP, etc) samt den ökande mängden av prototyp-/förserier är en av orsakerna till investering i röntgen. Möjligheten att göra oförstörande kontroller ger oss givetvis ett verktyg som betyder mycket för kontrollen av kvaliteten", säger Thomas Wagnervik, kvalitetschef. Maskinen är levererad av Scanditron som även utbildat operatörerna. "Maskinen är mycket lättanvänd och vi fick direkt användning av resultaten från röntgenundersökningarna", säger Björn Klarheden (bilden) som är huvudoperatör. Ny våglödningsmaskin Den nya våglödningsmaskinen SEHO 8140 PCS är en lödmaskin anpassad för blyfri lödning under kvävgasatmosfär. Selectivlödmaskin Selektivlödaren EBSO SPA 400 ger möjlighet att på ett effektivt och styrt sätt löda hålmonterade komponenter även i trånga och komplexa applikationer där ordinarie våglödmaskiner går bet. Maskinen löder i inert atmosfär (kvävgas) och är förberedd för blyfritt lod. Reparationsstation PACE TF 1700 Resparationssstation för fellagning av komponenter med dolda lödningar som BGA, CSP etc. Kvävgasanläggning N2 Air liquide är vald som leverantör av den kvävgas som används i de blyfria lödprocesserna. För detta ändamål sätts en tank med förgasare upp för flytande kväve upp. Gasen lagras vid -196 grader Celsius i en tank på 5 m2. Blyfritt Flera produkter är nu redo för serietillverkning efter de verifieringar de genomgått i samband med de provpartier som tillverkats. "Än så länge har det varit mycket lite problem som uppstått i övergången när det gäller tillverkningsprocesserna. De stora svårigheterna ligger i att få fram RoHS komponenter", säger Tomas Granlund, som är produktionschef och "blyfrigeneral." "Tiden rinner iväg och nu är det bara några månader till direktivet börjar gälla", säger Tomas. Utfasning av hålmontering I samband med nyinvesteringarna har EPAB fasat ut hålmonteringen bestående av ett antal Universal hålmonteringsmaskiner (DIP, VCD och SEC) som anlände under åren 1978-1992. "Volymen av maskinell hålmontering har successivt minskat och nu är det inte längre ekonomi att ha maskinerna kvar", säger Tomas. "Vår radialmonteringsmaskin har vi kvar och den är uppgraderad och produktionen i den är nu högre än någonsin", avslutar Tomas. Nästa steg Nästa steg i investeringsprogrammet är ytterligare en ytmonteringsline. Fösta steget är redan taget då en DEK Screentryckare köpts in. Utvärdering av monteringsmaskiner och omsmältningsugnar har påbörjats.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-21 17:52 V15.3.3-1