Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 mars 2006

Telelogic slutför förvärvet av I-Logix

Telelogic har slutfört det tidigare utannonserade förvärvet av I-Logix. Alla villkor i avtalet har uppfyllts inklusive godkännande från de amerikanska konkurrensmyndigheterna i enlighet med Hart-Scott-Rodino Act.

I-Logix är i och med detta ett helägt dotterbolag inom Telelogickoncernen. En sk. CFIUS-anmälan (Committee on Foreign Investments in the United States) har ingivits med anledning av förvärvet och CFIUS behandling av denna anmälan beräknas fortgå under våren. Som tidigare meddelats kommer förvärvet att ha en positiv påverkan på kassaflödet och en positiv effekt på rörelsemarginalen för 2006. Förvärvet kommer att ha en negativ effekt på vinst per aktie för 2006. För 2007 förväntas effekten på vinst per aktie att vara positiv. Avskrivningar relaterade till IFRS uppskattas uppgå till 35 MSEK för 2006 och till 15 MSEK för 2007.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1