Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 mars 2006

Vinnova genomför enkät om den<br>nationella elektronikstrategin

Vinnova genomför just nu en webbaserad enkät genom Elektronikindustriföreningen och hoppas på ett stort deltagande från den svenska elektronikbranschen.

För att stärka konkurrenskraften inom den svenska elektronikindustrin har regeringen gett Vinnova i uppdrag att ta fram en forsknings och utvecklingsstrategi för elektronikområdet. Som ett led i detta arbete genomför Elektronikindustriföreningen i samarbete med Vinnova en enkätundersökning bland 900 utvalda elektronikföretag. Syftet är att få en uppdaterad bild av den svenska elektronikindustrin och förslag på åtgärder. En färdig strategi kommer att presenteras i mitten av maj och fokus ligger på insatser inom hårdvara, mjukvara och inbyggda system. Den webbaserade enkäten består av 8 korta flervalsfrågor samt 2 öppna frågor och tar dig mellan 3-5 minuter att besvara. Innan den tredje april skall enkäten vara besvarad för de som vill delta. Är du intresserad av att medverka i denna enkät så kontaktar du enklast Anna Svärdemo-Alander på telefon: 08-440 11 83 eller e-mail: anna.s.alander@sinf.se
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1