Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 30 mars 2006

Prevas köper teknik från Realfast

Prevas förstärker sitt erbjudande inom inbyggda system genom att förvärva teknik och patent för färdiga byggblock i programmerbara elektronikkretsar.

Avtalet innebär att Prevas övertar all försäljning och vidareutveckling av Realfast IPs samtliga byggblock, bland annat världens snabbaste realtidsoperativsystem i hårdvara. Tekniken medger prestandaförbättringar på upp till 1 000 gånger och bidrar till en mer effektiv produktutveckling hos företag som har elektronikutveckling. Bland befintliga kunder återfinns ABB, Ericsson, FMV, Saab samt ett antal teknikintensiva mindre företag i Sverige, Europa, USA och Asien. Utvecklingen av mikroelektronik, som är byggstenen i dagens inbyggda system, går i en rasande fart. Idag kan hela system läggas in i en enda programmerbar elektronikkrets vilket ger billigare system, med bättre prestanda och längre produktlivslängd. Genom att dessutom använda färdiga byggblock uppnås högre kvalitet och kortare utvecklingstid. "Förvärvet av Realfast IPs byggblock för inbyggda system passar synnerligen väl in i Prevas strävan att öka effektiviteten i kundens produktutveckling, vilket med dagens extremt snabba teknikutveckling kan vara helt avgörande för en produkts framgång. Marknaden för inbyggda system fortsätter att utvecklas starkt och vi har många betydande kunder som redan visat stort intresse för det nya erbjudandet", kommenterar Anders Englund, VD på Prevas. Realfast IP, som ägs av Lennart Lindh, biträdande professor i Datavetenskap och Elektronik vid Mälardalens högskola, har produktiserat mer än 30 manårs forskning och utveckling inom inbyggda system i form av färdiga byggblock. "Prevas har de resurser, den kompetens och erfarenhet som krävs nu när marknaden för byggblock för programmerbar elektronik börjar ta fart", säger Lennart Lindh, VD på Realfast IP. "För mig har det varit av största vikt att hitta rätt företag för att vidareutveckla mina idéer. Jag kommer också att delta i den fortsatta utvecklingen av byggblocken genom min medverkan i Prevas Technical Advisory Board", fortsätter Lennart Lindh. Prevas är, med över 20 års erfarenhet av utveckling av intelligenta produkter med högt teknikinnehåll, ledande i Norden inom inbyggda system. Vi investerar i långsiktiga samarbeten med våra kunder vilket gör att vi kan utveckla lönsamma partnerrelationer. Vårt sätt att driva projekt minskar kundernas kostnader för att utveckla nya produkter samtidigt som utvecklingstider minskas och leveransförseningar undviks.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1