Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 30 mars 2006

KemI mer militanta än sin<br>motsvarighet i Storbritannien

Kemikalieinspektionen har fått i uppdrag att se till att den svenska elektronikindustrin ställer om och anpassar sig till RoHS-direktivet som träder ikraft den 1 juli i år. Missnöje har väckts över att man inte fått några riktlinjer från KemI.

Många röster har höjts om att informationen om hur direktivet ska tillämpas och vad myndigheterna ställer för krav för att anse att en produkt uppfyller direktivet har varit alldeles för bristfällig. När industrin har bett om riktlinjer har man fått kalla handen. Under det RoHS-seminarium som Elektronikindustriföreningen tillsammans med minST och teknIQ arrangerade för en vecka sedan höjdes röster på en rad kända profiler inom den svenska elektronikindustrin. Störst missnöje riktades mot KemIs ointresse att informera branschen om hur framtida kontroller kommer att genomföras och vilka krav som kommer att ställas på de svenska företagen vid en eventuell revision. "Vi vill gärna göra rätt från början. Att i efterkant gå in och ta rätt på uppgifter som vid konstruktionstillfället fanns till hands kan komma att kosta mycket pengar", säger Elektronikkonsults VD Vidar Wernöe till evertiq. "Min uppfattning är att KemI inte vill låsa sig vid en tolkning av lagen för att ha frihet att göra denna efter som de lär sig mera. Jag tror också att det brister i kunskap om hur elektronikprodukter tas fram och vilken dokumentation som företagen kan få fram för att säkerställa lagefterlevnad. Det är där skon klämmer och det är därför man inte vill säga något nu", säger Vidar Wernöe till evertiq. "Jag har tidigare erbjudit KemI att göra en genomgång av hur produktframtagningen görs och att vi därigenom kunde få etablerat en standard för vad som anses som tillräckligt dokumentationsnivå och processkontroll. På detta blev det ett blankt nej. Några förhandsbesked på lagtolkningen var KemI inte villiga att ge", säger Vidar Wernöe till evertiq. "De var överhuvudtaget inte intresserade av något sådant", fortsätter han. "Nu kommer det i stället bli så att det blir praxisbeslut som får utvisa hur man ska göra. Det tråkiga är att detta riskerar mycket onödigt efterarbete", fortsätter Vidar Wernöe. "KemI har dock varit duktiga tycker jag att informera om själva direktivet", säger Vidar Wernöe. Vad företagen framöver kommer att vara tvungna att visa upp är ännu oklart enligt Vidar Wernöe. De som är ISO-certifierade måste få in RoHS i sina processer. "Företag som er certifierade enligt ISO 9000 och 14001 måste kunna visa på lagefterlevnad. Det är nog i den änden man kommer att börja. KemI kommer nog att fråga: Hur säkerställer ni att ni uppfyller dessa lagar? Att ha en definierad process kommer därför troligtvis underlätta bevisbördan", säger Vidar Wernöe. I Storbritannien har man från myndigheternas sida upprättat en "best practise" som industrin har att rätta sig efter. Där har man fått mer detaljerat vad man bör kunna redovisa vid en eventuell revision. "Vi från industrins sida vill ju gärna även ha samma riktlinjer i hela Europa", säger Vidar Wernöe. "Det bästa hade varit om staten vid beslutet om direktiven hade kunnat gå in med en summa pengar för att definiera dessa "best practices". Nu får i stället varje företag spendera mycket pengar för att implementera RoHS i verksamheten", säger Vidar Wernöe. Är ert företag redo för RoHS? Om du inte redan deltagit i vår korta undersökning, klicka här!
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1