Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 mars 2006

Elekta köper BMEI

Elekta tecknade idag ett avtal om att förvärva 80 procent av Beijing Medical Equipment Institute, (BMEI) till ett värde av 20 miljoner US-dollar kontant.

BMEI är den största inhemska leverantören i Kina av utrustning för strålbehandling med en installerad bas på omkring 260 system. Företaget har ett starkt fokus på forskning och utveckling och ett mycket kvalificerat ingenjörsteam. BMEI, med sin verksamhet i moderna lokaler i Changping, en förort norr om Peking, ombildades till ett företag år 2000 efter att sedan slutet av 1970-talet ha varit ett forsknings- och produktionsinstitut med nära kontakter med ett flertal kinesiska forskningsinstitutioner. Företaget är marknadsledare på den inhemska marknaden med marknadsandel inom sitt segment på över 50 procent och med en årsomsättning på cirka 70 miljoner kronor. “Förvärvet av BMEI ska ses som ett led i vår övergripande strategi att öka vår närvaro i Kina och övriga Asien vad gäller såväl försäljning och marknadsföring som tillverkning och FoU”, säger Elektas VD Tomas Puusepp. “Genom att välkomna BMEI och runt 150 nya kollegor till Elektakoncernen, kommer vi att få ett betydligt starkare fäste på den snabbt växande kinesiska marknaden. Vi förvärvar en verksamhet med en bra infrastruktur i Peking samt ett mycket kompetent forsknings- och utvecklingsteam med kunskaper inom strålbehandling och nära kontakter med ledande kinesiska universitet med omfattande forskning inom strålningsområdet.” Som ett led i Elektas långsiktiga tillväxtstrategi och i syfte att utveckla BMEI till en konkurrensmässig internationell leverantör av modern utrustning för strålbehandling av cancer, planerar Elekta att investera ytterligare i sin verksamhet i Kina. Dessa strategiska prioriteringar kommer att medföra väsentligt engagemang från Elektas företagsledning under nästa verksamhetsår och framåt.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1