Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 april 2006

14000 hus i Norrtälje får Commets fjärravlästa elmätare

Commet levererar 14 000 nya, fjärravlästa elmätare i Norrtälje.

Cirka 14 000 hushållskunder och 350 större elnätkunder i Norrtälje med omnejd får den närmaste tiden besök av montörer som ska byta ut de gamla elmätarna mot nya, fjärravlästa mätare. Elmätarna är en del i ett större fjärravläsningssystem baserat på radioteknik som Norrtälje Energi har köpt av energimätningsföretaget Commet. Hädanefter kommer de boende i Norrtälje att få månadsfakturor baserade på den verkliga timavlästa elförbrukningen. De behöver då bara betala för den el de faktiskt har använt under månaden. Tidigare fick de varje kvartal betala en schablonkostnad baserad på en beräknad årlig elförbrukning. Då lästes elmätarna av manuellt en gång per år, antingen av kunden själv eller en utsänd person från energiföretaget. Den beräknade förbrukningen justerades sedan en gång per år när avläsningen av mätaren hade gjorts. Det är mycket glädjande att Norrtälje Energi AB valt vår radiobaserade kommunikations­lösning för mätvärdesinsamling. Radiokommunikation är den stabilaste och säkraste lösningen av alla fjärrinsamlings­lösningar. Alternativet hade varit att sända mätvärdena via elnätet eller via gsm-nätet, men risken för störningar hade varit betydligt större då, säger Björn Lindblom, VD på Commet AB. Elmätarna har en integrerad radiosändare, som sänder iväg mätvärden via radiosignaler på en frekvens reserverad för branschen. Radiosändaren har en låg effekt på 0,5 W och sändningen tar bara någon hundradels sekund. Radiosignalerna går sedan till en så kallad multipunkt. Multipunkten samlar in mätvärdena och skickar dem till ett centralt IT-system hos Norrtälje Energi. Mätvärdena används sedan för att ta fram fakturor för distributions- och elnätkostnaden, men skickas också vidare till det elförsäljningsbolag som kunden har valt att köpa el ifrån. Projektet påbörjades förra sommaren då avtal tecknades mellan energimätningsföretaget Commet AB och Norrtälje Energi AB om leverans av fjärravläsningssystemet. Sedan dess har Commet arbetat med att radioplanera de områden som ska fjärravläsas, att tillsammans med kunden anpassa IT-systemet till kundens nuvarande system, att beställa elmätare, servrar, antenner, kablage och annat material som behövs, att finna samarbetspartner för monteringen och så vidare. Först installerades IT-systemets servrar och mjukvara, därefter routrar och multipunkter, och nu får elkunderna sina nya elmätare. Upp till 30 montörer från företaget Relacom ska besöka fastigheterna i Norrtälje med omnejd och byta ut elmätarna.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-2