Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 april 2006

Ericssons kvartalsvinst oförändrad

UPPDATERAD 08:54 - Ericsson har presenterat sin senaste kvartalsrapport. Bolaget redovisar 6,7 miljarder kronor före skatt vilket är i nivå med samma kvartal förra året.

Marginalerna pressas mer än vad marknaden har förväntat på grund av uppköpet av Marconi. Försäljningen steg något mer än förväntat, till 39,2 miljarder SEK (31,5) under kvartalet. Ericsson bedömer att mobilsystemmarknaden väntas visa en måttlig tillväxt under 2006, mellan 5 och 9 procent. Det är samma prognos som Nokia upprepade i samband med sin rapport. "Utvecklingen mot mobilt bredband accelererar. Den nya, kraftfulla HSPA-tekniken förbättrar dramatiskt konsumenternas upplevelser av nya multimediatjänster såsom det mobila kontoret, musik och TV i mobilen", säger Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef för Ericsson. "Vi bygger ut HSPA-nät på fyra kontinenter och har ett klart försprång. Vi har också en ledarposition inom fast och mobil softswitch. Denna nya, mjukvarubaserade växelteknik erbjuder avsevärt lägre initiala investeringar för operatörerna och är ett steg mot konvergerade nät. Vår goda organiska faktureringsökning fortsätter och under kvartalet växte framför allt tjänsteområdet. Genom att tidigt ta täten inom tjänsteområdet har vi etablerat en stark position med en spännande tillväxtpotential. Alla delar inom tjänsteområdet växer, särskilt managed services och hosting, till följd av operatörernas behov av fokus på affärsutveckling och sänkta nätkostnader. Det strategiska förvärvet av Marconi har tagits emot väl av våra kunder eftersom de planerar för konvergens och utveckling mot nästa generations IP-nät. Vår position inom de växande bredbands- och transmissionsområdena har också stärkts avsevärt. Integrationen har kommit en bra bit på väg och affärerna har utvecklats bättre än förväntat. Vi har flyttat fram vissa åtgärder för att säkerställa leveranser och åtaganden. Som en följd av detta kommer besparingarna att realiseras något senare än ursprungligen planerat. Vår starka marknadsposition och vårt tekniska ledarskap ger oss möjligheter att av egen kraft växa ytterligare. Eftersom sådana möjligheter ofta inbegriper vissa initiala kostnader kan de vara mindre lönsamma på kort sikt, men de har ett uppenbart långsiktigt värde", avslutar Carl-Henric Svanberg.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1