Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 09 maj 2006

Acte mot ljusare tider

Nettoomsättningen för Lagercarantz Group Eectronics, där bland annat Acte ingår, ökade under det fjärde kvartalet till 226 MSEK (195), motsvarande 16 %. Rörelseresultatet förbättrades till 8 MSEK (-25).

Omsättningen representerar också en ökning jämfört med tidigare kvartal under året vilket förklaras av den ökande orderingång som setts, framför allt under andra halvåret. Jörgen Wigh VD och koncernchef för moderbolaget Lagercrantz Group säger i en kommentar: "Strävan inom Electronics, att komma bort från marginalpressade standardkomponenter och produkter med lågt förädlingsvärde, ger effekt och vi fokuserar alltmer på de intressanta områdena Inbyggda system och Industriell trådlös kommunikation. Inom dessa områden är tillväxten och förädlingsvärdet högre. Det är mera kundanpassade lösningar i kortare serier och med mera lokalt beroende slutkundsmarknader. Genomgående söker vi nischer där vi kan bygga starka marknadspositioner och inom områden som GSM-moduler för trådlös industriell kommunikation och marina industri-PC tillämpningar vågar vi idag påstå att vi har ledande positioner". Beräknat på genomsnittligt antal utestående aktier under räkenskapsåret ökade resultatet per aktie till 1,63 SEK (0,21). Orderingången för koncernen ökade under året. Under såväl det tredje som fjärde kvartalet har orderingången varit klart högre än för motsvarande perioder föregående år. Trots en oförändrad årsomsättning jämfört med föregående år uppvisade sålunda divisionen ett klart förbättrat resultat. Detta beror enligt bolaget på genomförda kostnadsneddragningar samt den förändring av produktmix och effektivisering av verksamheten som pågår. Bolagen inom divisionen har flyttat fram sina positioner inom prioriterade områden genom ett mer utvecklat erbjudande, bland annat med en högre andel sammansatta produkter och en högre grad av lösningsförsäljning. Resultatet av denna satsning ses nu i form av förbättrade marginaler men även i form av högre omsättning. Den positiva trenden i orderingång fortsatte under perioden. Under fjärde kvartalet ökade orderingången jämfört med föregående år och även i jämförelse med tidigare kvartal under innevarande räkenskapsår. Samtidigt har arbetet med att fasa ut produkter med sämre marginaler genomförts framgångsrikt under året. Åtgärderna kring effektivisering och ändrad produktmix kommer att fortsätta även under nästa räkenskapsår. Arbetet inom divisionen är inriktat på att skapa ökad lönsamhet och förutsättningar för långsiktig tillväxt. Genom den ytterligare fokusering som nu sker i divisionen mot områdena trådlös industriell kommunikation och inbyggda system kommer erbjudandet mot såväl kunder som leverantörer att bli ännu starkare vilket förväntas leda till ökande omsättning och resultat för divisionen.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2