Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 maj 2006

Europa sämst på att göra affärer med Kina

Resultaten från den första oberoende undersökningen av företagare i Kina visar att ägarna är bland de mest optimistiska i världen. På frågan om utsikter för omsättningstillväxt under 2006, toppar Kina tabellen.

Hela 87 procent av de kinesiska företagarna tror på en ökad omsättning för sitt företag. Detta sammantaget gör det till det mest optimistiska landet i undersökningen. Motsvarande andel för Sverige är 59 procent. Andra nyckelindikatorer visar att det ekonomiska undret i Kina inte är begränsat till storföretag, utan har trängt långt ner i den ekonomiska infrastrukturen. Medelstora företag presterar otroligt väl på en rad parametrar: Medelstora företag i Kina visar stort självförtroende när det gäller exportförväntningarna under det kommande året. Hela 30 procent förväntar sig ökad export, vilket var bland de högsta procenttalen i undersökningen. (Sverige 21 %) Sysselsättningen ser mycket god ut och 55 procent av de kinesiska företagen räknar med att öka arbetsstyrkan det närmsta året, medan bara sex procent tror att man kommer att minska. (Motsvarande siffra för Sverige är 41 % respektive 16 %) Även lönsamheten ser god ut för de kinesiska företagen och 78 procent av de kinesiska företagarna tror på ökad lönsamhet under de närmsta tolv månaderna. Det land som tror på mest på ökad lönsamhet är dock Indien där hela 80 procent tror att lönsamheten kommer att öka för det egna företaget. I Sverige tror 64 % på ökad lönsamhet. Investeringsökningarna fortsätter och 60 procent av de kinesiska intervjuade företagen tänker investera mer i byggnader och 56 % avser att investera mer i fabriker och maskiner. I Sverige tänker bara 16 % investera i nya byggnader och 45 % avser att investera i fabriker eller nya maskiner. - Rapporten visar att 40 % av de medelstora företagen i Kina exporterar, vilket är mycket nära EU-snittet på 42 %. I Sverige är motsvarande siffra 39 %. Men, exportens andel av omsättningen är klart lägre än i Europa och Sverige. 54 procent av de svenska medelstora företagen säger att exporten utgör över en fjärdedel av omsättningen, medan motsvarande siffra i Kina är 45 procent, vilket visar att det finns en stor möjlighet för dessa företag inom sin egen geografiska marknad. Företagen kände sig begränsade i sina möjligheter att öka priserna. 33 procent av de kinesiska företagen räknar med att höja priserna, medan 17 % tror på sänkta priser. (I Sverige tror 38 procent av företagarna på höjda priser, medan 12 % räknar med att få sänka priserna.) - Vår undersökning som är den första i sitt slag i Kina visar att det ekonomiska undret inte är begränsat till stora företag, utan i högsta grad även gäller medelstora bolag. De kinesiska företagarna är positiva om de ekonomiska framtidsutsikterna, men oroliga för faktorer som hindrar dem att växa, säger Peter Bodin, vd på Lindebergs Grant Thornton. Problem under ytan Trots optimismen är företagare i Kina oroliga för faktorer som kan hindra deras företag att växa. En hög andel medelstora företag i Kina oroar sig för en rad faktorer och kinesiska är bland de mest oroade i världen över expansionshinder. I pressreleasen som pdf finns en tabell som visar hur stor procentandel som upplever olika typer av hinder. Internationell påverkan av det "kinesiska undret" Undersökningen visar också vad ägare till medelstora företag runt om i världen upplever för påverkan på sina företag av det kinesiska undret. Fyra länder upplevde en negativ påverkan i form av minskade affärer, Polen (-9), Turkiet (-16), Botswana (-31) och Thailand (-39). En grupp med tolv länder kände sig relativt opåverkade - mestadels länder från Europa, medan tretton länder/territorier hade upplevt ökade affärer som ett resultat, däribland Sverige. Denna kategori innehöll dock för övrigt mestadels asiatiska länder samt Australien, USA, Nederländerna, Tyskland, Mexico, Argentina, och Nya Zeeland. (se figur 3 i pdf-en.) - Det är glädjande att se att svenska företag faktiskt upplever en positiv påverkan på affärerna genom det kinesiska undret, säger Peter Bodin, vd på Lindebergs Grant Thornton. Vi ser hos våra kunder att många är mycket intresserade av att utforska affärsmöjligheterna vidare i Kina och att tolv procent av de svenska undersökta företagen redan har export till Kina eller planerar att börja exportera inom två år". Och 20 procent av våra svenska medelstora företag importerar redan eller tänker börja importera från Kina inom två år. På frågan om Kina utgör en möjlighet eller ett hot för deras företag, svarade mer än en tredjedel av företagen i NAFTA och Östasien positivt på båda, vilket visar hur involverade de är med Kina och hur viktigt Kina är för deras framtid. I Europa däremot, såg bara tio procent av företagen Kina som en möjlighet och något fler såg det som ett hot. Jämfört med övriga världen visar Europa brist på engagemang i den kinesiska utvecklingen. Kinas ökade betydelse i internationell handel visar sig i att nästan ett av fem medelstora företag i undersökningen nu importerar från Kina. Exakt samma förhållande råder bland de svenska företagen. Kina har här ett försprång bland andra växande asiatiska ekonomier som t ex Indien. Globalt sett exporterar 14 procent av företagen i undersökningen till Kina. I Taiwan, USA, Tyskland och Italien, ökar andelen till en femtedel av alla respondenter. Detta gör att Kina rankas som den fjärde största exportdestinationen i undersökningen. År 2003 var man den sjätte största. 13 procent av de svenska undersökta företagen svarar att man antingen redan exporterar, eller planerar att börja exportera till Kina inom de närmsta två åren. Undersökningen avslöjar också att ett av tio medelstora företag globalt sett har outsourcat verksamhet till ett annat land. Hong Kong toppade outsourcingtabellen med 26 procent av företagen följt av USA, där 18 procent av företagen outsourcat verksamhet. Den ledande outsourcingdestinationen globalt sett var Kina. En tredjedel (31 procent) av de undersökta företagen hade antingen redan börjat outsourca eller planerat att outsourca verksamhet till Kina. Indien var den näst vanligaste destinationen för outsourcing (27 %). Därefter blev det ett rejält hopp till nästa land som var Mexiko (8%) och Malaysia (5%). Grant Thornton-rapporten omfattar för första gången Kina. Den banbrytande undersökningen av 300 företagsägare med företag i storleken 50-499 anställda krävde tillstånd från den kinesiska regeringen och genomfördes under fjärde kvartalet 2005 i en rad olika branscher. Undersökningen gjordes i Shanghai-, Beijing- och Guanzhou regionerna. Procentbalans är skillnaden mellan andelen företagare som uttrycker optimism och dem som uttrycker pessimism eller mellan dem som uttrycker en ökning och dem som uttrycker en minskning. Grant Thornton-rapporten har genomförts med över 7 000 medelstora företag i 30 länder under hösten 2005. I Sverige har totalt 355 medelstora företag* tillfrågats. Undersökningen genomfördes första gången år 2002 och bygger på den tidigare European Business Survey (EBS) som Grant Thornton utförde under tio år. Undersökningen har utförts av Experian Business Strategies Limited och Wirthlin Worldwide. *Till gruppen medelstora företag räknas de som har 49-250 anställda eller en årlig omsättning mellan 10 och 50 miljoner euro. I Sverige finns idag knappt 5000 (4970) medelstora företag.
Annons
2021-01-18 12:56 V18.15.14-2