Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 maj 2006

EIF missnöjd med det nya EMC-direktivet

Det nya EMC direktivet har nu presenterats och det visade sig ha få ändringar från föregående revision. Detta retar EIF som gärna hade sett en del ändringar.

-I huvudsak är det mesta som tidigare. Tillämpningsområdet har blivit tydligare, det vill säga vilka apparater som faller under direktivet. Kraven på spårbarhet har ökat och så har begreppet fasta installationer fått en tydligare de?nition, säger Ingvar Enqvist på Elsäkerhetsverket till Elektroniktidningen. EIF retar sig på direktivet då de finner det otydligt och krångligt. Dessutom menar man att Elsäkerhetsverkets resurser borde förbättras. - I nästan tio år har det förts diskussioner i Bryssel om att göra förenklingar av direktivet och ur den aspekten blev resultatet inte fullt så bra som man hade kunnat hoppas på även om det finns förtydliganden i den nya texten som är bra, säger Maria Månsson, styrelseledamot i EIF, till Elektroniktidningen. - Företagen måste följa direktivet och då måste myndigheterna få de resurser som krävs för att kontrollera efterlevnaden, annars blir lagarna meningslösa, fortsätter hon.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-2