Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 maj 2006

TBBPA-frågan inte löst

Enligt en debattartikel av Lars Wallin i Elektronik i Norden nr9 2006 så är frågan om TBBPA långt ifrån löst.
Kemikalieinspektionen lämnade den 15 mars in en rekommendation till regeringen om att invänta EU-kommisionens rapport angående hälso- och miljörisker med användningen av TBBPA som flamskyddsmedel. Dock menar Lars Wallin att regeringen ändå vill göra någonting i frågan innan valet i höst.

"Det har inte med önskvärd tydlighet framkommit att Kemikalieinspektionen har lämnat två stycken handlingsvägar öppna för regeringen, både för additiv och reaktiv TBBPA. Regeringen kan som nummer 1 avvakta EUs riskhanteringsstrategi. Så långt är ju allt frid och fröjd", skriver Lars Wallin i EiN.

"Osäkerheten för den svenska elektronikindustrin smyger sig in när handlingsväg 2 läggs fram av Kemikalieinspektionen. Denna har gjort en uppdelning; en additativ och en reaktiv gren", fortsätter Lars Wallin.

Det förslag på handlingsväg som KemI enligt Lars Wallin tagit fram är enligt följande:

TBBPA - handlingsväg II. Additativ tillsats
- Ett begränat förbud med stegvist ikraftträdande
- ABS-plast mm, förbud fr.o.m. den 1 januari 2012.

TBBPA - hanlingsväg II. Reaktiv tillsats
- Förbudet skall inte omfatta TBBPA i halter mindre än 1 procent(dvs TBBPA i epoxiharts omfattas ej)

Det är handlingsväg två som oroar Lar Wallin. "Det finns nämligen en möjlighet att regeringen väljer att lägga fram detta alternativ inför Riksdagen. Följden blir då att en stor del av de 56 miljoner kretskort som årligen importeras till- och tillverkas i Sverige blir olagliga från och med 1 juli 2007", säger Lars Wallin. Dock menar Wallin att denna lag skulle bli verkningslös eftersom det enligt honom i praktiken är omöjligt att kontrollera om det är fråga om reaktiv eller additativ TBBPA. Alltså skulle all den elektronik som innehåller TBBPA i additativ form bli förbjuden i Sverige.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-13 13:08 V11.10.14-1