Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 30 maj 2006

Lagercrantz Group förvärvar Elpress

Lagercrantz Group har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Elpress AB. Säljare är Atle Industri AB.

Elpress AB är, med sina helägda dotterbolag Elpress A/S i Danmark och Elpress GmbH i Tyskland, ledande inom elektriska förbindningssystem. Produkterna riktar sig främst till marknadssegment med höga krav på prestanda och servicenivå. Bolaget innehar en marknadsledande position i Norden och växer på exportsidan med fokus på bl a transformator-, tågsystems- och vindkraftverkstillverkare. Elpress AB är beläget i Kramfors. Gruppen har historiskt visat stabil lönsamhet och beräknas under kalenderåret 2006 omsätta totalt drygt 180 MSEK med ett resultat efter finansiella poster, men före förvärvskostnader, i nivån 16 MSEK. Elpress har cirka 130 anställda och kommer att ingå i Lagercrantz Group:s division Mechatronics från 1 juni 2006. Jörgen Wigh, VD och koncernchef i Lagercrantz Group kommenterar förvärvet: ”Inom Lagercrantz vill vi bygga verksamheter med ledande marknadspositioner i intressanta nischer. Elpress har en mycket stark position på hemmamarknaden med intressanta tillväxtmöjligheter i den elnätsutbyggnad som just startat. Exportpotentialen där Elpress på ett antal expansiva områden följer sina kunder ut i världen är också mycket intressant. Härtill kommer ett för branschen mycket starkt varumärke.” Köpeskilling för aktierna i Elpress AB uppgår till 98 MSEK. Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie under räkenskapsåret som började den 1 april 2006.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-07-22 14:06 V18.7.4-1