Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 juni 2006

Beijer Alma säljer Elimag

Beijer Alma AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av aktierna i Elimag Göteborg AB. Köpare är G Bergström Förvaltnings AB, som ingår i HSF-gruppen. Tillträdet sker den 2 juni.

Elimag, bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium. 2005 svarade Elimags omsättning för 93 Mkr, cirka 6 procent av Beijer Alma koncernens totala omsättning på 1 416 Mkr. Elimag har under inledningen av året haft en svag försäljningsutveckling och redovisat negativt resultat. Köparen är verksam inom närliggande teknikområden och kommer att tillföra kompetetens och kapacitet till Elimag och därigenom bredda bolagets marknad. Försäljningen leder till en realisationsförlust för Beijer Alma på ca 30 Mkr, vilket motsvarar ca 1 krona per Beijer Alma aktie.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2