Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 juni 2006

Styrelsen och de största aktieägarna<br>positiva till Ericssons bud

Ericsson har idag annonserat ett bud på samtliga aktier i Netwise AB. Netwise AB styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera budet.

Netwise har ett starkt utbud av lösningar inom Contact Management, såväl avancerade attendant solutions, både multi vendor CPE och operator enterprise solutions, som lösningar för slutanvändare. Netwise stärker därför Ericssons aktuella erbjudande på ett utmärkt sätt, men utgör också en hörnsten i det applikationsprogram för slutanvändare som ingår i Ericssons strategi för det mobila företaget. Urban Gillström, chef för Ericssons affärsområde Enterprise säger: "Vi ser uppenbara möjligheter i att kombinera Netwise framstående IP-kompetens och applikationer för företagssektorn med vår globala marknadsnärvaro. Ericsson och Netwise är redan idag partners och det finns fördelar för bägge parter med att ta det här steget." Netwise styrelseordförande Yngve Andersson säger: "Netwise är stolta över att ha erhållit detta erbjudande från Ericsson. Vi ser det som en bekräftelse på att vi med hög kompetens hos vår personal har lyckats utveckla konkurrenskraftiga produkter och dessutom positionera dessa på den internationella marknaden, även utanför Norden. Genom Ericsson får Netwise nu kraftfulla möjligheter att ännu snabbare nå ut på den internationella marknaden." Aktieägarna i Netwise erbjuds 60 kronor kontant för varje aktie av serie A respektive serie B i Netwise. Teckningsoptionsinnehavarna erbjuds för varje teckningsoption avseende aktier av serie B i Netwise 9,30 kronor kontant. Erbjudandets fullföljande är villkorat. Budet motsvarar ett totalt värde på Netwise om cirka MSEK 300. Jämfört med den sista betalkursen för Netwise B-aktie på Nya Marknaden den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet om SEK 49, innebär erbjudandet en premie om 22 procent. Jämfört med Netwise B-akties genomsnittliga senaste betalkurs på Nya Marknaden under de senaste 10 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet (det vill säga 19 maj 2006 till och med 2 juni 2006) om SEK 46,51, innebär erbjudandet en premie om 29 procent. Styrelsen i Netwise rekommenderar enhälligt aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Netwise att acceptera Erbjudandet. De största ägarna i Netwise som tillsammans innehar cirka 70 procent av aktierna och 76 procent av rösterna i Netwise, har förbundit sig att acceptera erbjudandet och att överlåta samtliga dessa aktier i och teckningsoptioner utgivna av Netwise till Ericsson i enlighet med erbjudandet under förutsättning att inte någon annan lämnar ett för aktieägarna mer förmånligt erbjudande.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1