Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 juni 2006

ABB tar hem en order värd 180 miljoner dollar

ABB har tagit hem en order på 180 miljoner dollar hos Terna SpA, den italienska nätoperatören och ett av de ledande företagen inom energisektorn. Ett system för högspänd likström (HVDC) levereras från Sverige och ska förbinda nätet på Sardinien med nätet på det italienska fastlandet.

”HVDC-systemet bidrar till den nödvändiga uppgraderingen av infrastrukturen för kraftöverföring i Europa genom att skapa ytterligare en länk som möjliggör utväxling av elkraft,” säger Per Haugland, Sverigechef för division Power Systems och tillika chef för HVDC-enheten i Ludvika, som ansvarar för leveransen. Den 1 000 megawatt stora HVDC-undervattenskabeln kommer att leverera överskottsel mellan det italienska fastlandet vid Latina och ön Sardinien. Italien är idag en av världens största importörer av elkraft och förbindelser som den här kan leverera tillräckligt med el till en miljon hushåll. ”ABB:s spjutspetsteknik HVDC blir en viktig länk genom att näten på Sardinien och på det italienska fastlandet förses med välbehövlig, pålitlig elkraft,” säger Samir Brikho, global chef för division Power Systems. Kontraktet innebär att ABB ska konstruera och leverera två omriktarstationer, en i Fiume Santo på Sardinien och den andra i Latina på italienska fastlandet – båda till nuvarande 400 kilovolts (kV) transformatorstationer. Stationerna omfattar HVDC-transformatorer och luftisolerade och gasisolerade ställverk. ABB kommer att tillverka utrustningen vid sina fabriker i Sverige, Schweiz och Italien. Avståndet mellan de två omriktarstationerna är 420 kilometer. Kraftkabeln kommer att läggas under Thyrrenska havet på ett djup ner till 1 600 meter. Förutom att handha kraftutväxlingen stabiliserar det här sofistikerade HVDC-systemet spänning och frekvens på Sardinien. Det kommer att vara ett bipolärt HVDC-system med två kablar. Den första polen kommer att färdigställas 2008. Det här blir det tredje HVDC-projektet som levereras av ABB till Italien. Den senaste sammanlänkningen mellan Italien och Grekland färdigställdes 2001. Under senare delen av 2004 börjande ABB att arbeta på världens längsta sjökabelanslutning – den 580 kilometer långa NorNed-länken – som förenar kraftnäten i Nederländerna och Norge. 2005 börjande ABB arbetet med Estlink, en 100 kilometer lång sammankoppling under jord och under vatten, som förbinder kraftnäten i Finland och Estland. ABB var först med HVDC-tekniken för mer än 50 år sedan, när företaget byggde världens första kommersiella högspända likströmsöverföringslänk i Sverige. ABB är fortfarande världsledande på HVDC-överföringsteknik med 55 HVDC-projekt som förbättrar överföringskapaciteten för energiföretag runt om i världen med mer än 45 000 MW.
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2