Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 07 juni 2006

Komponentmarknaden planade ut under 2005

Försäljningen av elektronikkomponenter kan sägas ha planat ut efter den historiskt stora minskningen mellan år 2000-2003.

Under 2005 minskade totalmarknaden (TAM) med c:a 5% medan minskningen för distributörerna (DTAM) var omkring 2,7%. Det kan jämföras med Danmark där (TAM) har minskat med 2% och Norge som har ökat med 9% under 2005. "För 2006 kan marknaden för elektronikkomponenter mycket väl vara på väg uppåt igen i Sverige", säger Bo Abrahamsson som i år har författat den svenska och den dansk/norska delen av rapporten " Europartners 2006 Electronic Component Distribution Report" på uppdrag av Europartners Consultants. Rapporterna från Europartners Consultants beskriver utvalda länders marknad för elektronikkomponenter och betydande elektronikdistributörer för perioden 2003-2005. Sifferuppgifterna presenteras i såväl lokal valuta som Euro och Dollar. I rapporten finns uppgifter om distributions- och totalmarknadens storlek - uppdelat i undergrupperna "Semiconductors, Passive and Electromechanical Components" samt "Component Assemblies" (displayer, spänningsaggregat, sensorer och radiomoduler mm.). Dessutom beskrivs den Europeiska marknaden för elektronikkomponenter såväl som övriga världen. Den sextonde utgåvan av den svenska rapporten består av 160 sidor. I rapporten finns information om de 10 största och 15 andra betydande distributörer. Deras historik och strategier, deras försäljningsutveckling från 2003 till 2005och deras marknadsandel i relation till konkurrenter beskrivs. Europartners Consultants gör även rapporter om komponentdistribution i följande länder: Danmark/Norge och Finland - Beneluxländerna, England, Frankrike, Italien, Kina, Japan, Mexiko, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern, USA, och Österrike.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1