Elektronikproduktion | 08 juni 2006

Anotos teknologi används vid franska kliniker

En av de kliniker som utför bröstcancerunderökningar i Frankrike, Gard-Lozère Dépistage har börjat använda en lösning baserad på Anoto-funktionalitet och utvecklad av Forms Management Systems (FMS) för snabbare tolkning av mammografiresultat. Lösningen presenterades på Anoto Functionality Conference i Köpenhamn.

Enbart i Frankrike lider 300 000 kvinnor av bröstcancer och undersökningar har påvisat att regelbundna mammografiundersökningar hos kvinnor mellan 50 och 69 år kan minska bröstkancerdödligheten med 30 procent. I Frankrike erbjuds 7 miljoner kvinnor mellan 50 och 74 år en mammografiundersökning vartannat år. Undersökningarna utförs av separata kliniker och resultatet av varje undersökning tolkas två gånger; först av den radiolog som utfört mammografin och efter det av en expert. Hittills har resultaten av den tolkning experten gör transkriberats och förts in i datasystemet av personal utan någon medicinsk utbildning vilket ökar risken för att det blir fel. Lösningen som bygger på Anotos teknologi för digital penna och papper gör att expertens tolkning av resultatet inte längre behöver transkriberas. Istället skriver radiologen ner sin tolkning av vad mammografin visar med en digital penna på förtryckta formulär med Anotos mönster. Efter varje tolkningstillfälle som normalt omfattar ca 100 fall, ställer radiologen pennan i dockningsstationen varpå informationen automatiskt överförs till NeoScope, ett informationssystem som utvecklats av EpiConcept. Fördelen med lösningen är att den inte bara utesluter möjligheten för fel i transkriberingen utan även sparar tid och pengar. Då man har uppskattat antalet mammografiundersökningar som utförs i Frankrike till ca. 2,5 miljoner per år medför en reduktion av tiden som läggs på 150 mammografi-undersökningar från tre timmar till ca. 20 minuter betydande inbesparingar i arbetskraftskostnader. Lösningen möjliggör även snabbare och mer exakta resultat vilket är av avgörande betydelse då en tidig bröstcancerdiagnos kan rädda liv. För tillfället används lösningen av tre lokala kliniker och ytterligare 20 förväntas börja använda lösningen detta år. “Hälsovård är ett av de viktigaste områden vi fokuserar på inom formulärlösningar. Detta är ett perfekt exempel på fördelarna med Anoto-funktionalitet; höga transaktionsvolymer i kombination med kraftigt reducerad transaktionstid resulterar i betydande inbesparingar för slutkunden. Vi är naturligtvis också väldigt stolta över att kunna bidra till att bekämpa bröstcancer som är en vanlig dödsorsak bland kvinnor” säger Örjan Johansson, VD för Anoto.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1