Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 juni 2006

Trio-accept av Ericssons bud på Netwise

Trio, som i dag Àger 26,5 procent av aktierna och 23,1 procent av rösterna i Netwise, har förbundit sig att acceptera det bud Ericsson lÀmnat pÄ att förvÀrva bolaget. Budet vÀrderar Trios innehav i Netwise till 79,2 MSEK. Det bokförda vÀrdet per den sista mars i Är uppgick till 24,7 MSEK.
Trio har, som största enskilda aktieÀgare i Netwise AB (publ), förbundit sig att acceptera det erbjudande som Ericsson lÀmnat pÄ att förvÀrva samtliga aktier i Netwise under förutsÀttning att inte nÄgon annan lÀmnar ett för aktieÀgarna mer förmÄnligt erbjudande. Denna förbindelse ingicks av Trio före budets offentliggörande den 5 juni 2006. Erbjudandet innebÀr att Trios innehav av 75 000 aktier av serie A och 1 244 885 aktier av serie B i Netwise vÀrderas till 79,2 MSEK. Med ett bokfört vÀrde per den 31 mars 2006 om 24,7 MSEK skulle det innebÀra en reavinst om 54,5 MSEK om erbjudandet fullföljs. Trio Àr helt skuldfritt med en nettokassa som per den 31 mars 2006 uppgick till 20,3 MSEK. Trio utvecklar och marknadsför bland annat avancerade IP-telefonilösningar och system för heltÀckande företagstelefoni med full integration mellan mobiltelefoni, IP-telefoni och traditionell telefoni baserat pÄ realtidsinformation och koppling till andra mervÀrdessystem som direkt konkurrerar med Netwise produkter. Genom Ericssons förvÀrv av Netwise blir Trio den enda kvarvarande större vÀxeloberoende leverantören pÄ den nordiska marknaden.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-19 01:06 V12.2.0-2