Elektronikproduktion | 15 juni 2006

NOTE etablerar sig i Oslo

NOTE AB avser att förvärva Nordic-Printdesign AS och därmed etablera sig i Norge. Företaget stöps om till NOTE Oslo AS och kommer att byggas upp till en fullvärdig tillverkningsenhet för snabba prototyper.

NOTE AB har tecknat en avsiktsförklaring att förvärva Nordic-Printdesign AS som erbjuder spetskompetens inom mönsterkortsdesign. Nordic-Printdesign AS har idag 8 anställda med kontor i både Oslo och Stockholm. Förvärvet utgör ett första steg i NOTEs satsning att öka sina marknadsandelar i Norge. Förvärvet ligger helt i linje med NOTEs strategi ett erbjuda kunder en hög servicenivå genom konceptet NearsourcingTM, vilket innebär att NOTE är nära kunden både geografiskt och som samarbetspartner. Exempel på tjänster som erbjuds nära kunden är mönsterkortslayout, snabb prototyptillverkning med kvalificerad återmatning om produktens design, projektledning, seamless transfer och koordinering av produktion i NOTEs mer kostnadseffektiva enheter i Baltikum och Polen. I förvärvet ingår även en komponentdatabas som skall länkas till NOTEs komponenthanteringssystem. Databasen kopplar samman kundernas produktutveckling med NOTEs prototyptillverkning och strategiska inköp. Därigenom kommer produkten snabbare ut på marknaden.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1