Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 juni 2006

GE Healthcare köper Biacore

GE Healthcare lämnar rekommenderat kontantbud om 330 kronor per aktie i Biacore. Expanderar GE Healthcares närvaro inom Life Sciences

GE Healthcare, en enhet inom General Electric Company tillkännagav idag sin avsikt att förvärva Biacore International AB, en tillverkare av biomedicinska verktyg för proteinforskning. Inom ramen för denna transaktion lämnar GE Healthcare ett offentligt kontanterbjudande om att förvärva samtliga aktier i Biacore för 330 kronor per aktie mot ett vederlag motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor justerat för nettokassan efter full utspädning. Erbjudandet rekommenderas enhälligt av Biacores styrelse. Acceptperioden för erbjudandet beräknas inledas den 10 juli 2006. Kombinationen av Biacore och GE Healthcare skapar en ledande leverantör av verktyg för proteinforskning, ett område som får en allt större betydelse inom biomedicinsk forskning och för upptäckten av nya mediciner. “GE Healthcare och Biacore har en gemensam vision avseende betydelsen av forskning inom det biovetenskapliga området för framtida utveckling av den globala hälsovården,” sade Joe Hogan, verkställande direktör och koncernchef för GE Healthcare. “Biovetenskap är ett viktigt tillväxtområde för GE Healthcare och Biacores verksamhet kompletterar denna mycket väl och tillför synergieffekter för vår verksamhet inom proteinforskning. Det ska bli mycket spännande att kombinera vår verksamhet med Biacores och vi tror att våra gemensamma erbjudanden kommer att skapa ett ökat värde för våra kunder inom biomedicinsk forskning och läkemedelsforskning. En utökning av GE Healthcares expertis inom detta område, stöder vårt mål att möjliggöra tidigare diagnos och behandling av sjukdomar.” ”Biacore har en världsledande ställning inom analys av proteininteraktioner, ett område som ger forskarna värdefull kunskap om hur proteiner fungerar vid olika sjukdomstillstånd samt om den roll de spelar vid val av potentiella läkemedelskandidater. Jag tror att kombinationen av Biacores teknologi, produkter och varumärke med GE Healthcares breda produktsortiment kommer att leda till väsentligt bättre problemlösningar för biovetenskaperna, där vi har många gemensamma kunder”, kommenterade Eric Walldén, verkställande direktör och koncernchef för Biacore. ”Som en följd av dagens affär kommer Biacore att kunna dra nytta av GE Healthcares stora tekniska och kommersiella resurser, vilket bör leda till ökad tillväxt och bättre tillvaratagande av alla de möjligheter som finns inom proteinforskningen.” Biacore sysselsätter cirka 300 medarbetare över hela världen och driver anläggningar för forskning och utveckling och tillverkning i Uppsala, Sverige, där GE Life Sciences har sitt huvudkontor. Om uppköpserbjudandet fullföljs, avser GE Healthcare att kombinera expertisen inom Biacore med GE Life Sciences för att skapa ett världsledande kompetenscenter inom proteinforskning i Uppsala. “Biacore är ett utomordentligt företag som har uppvisat mycket goda resultat inom innovation och som har ett enastående anseende inom forskarvärlden och många mycket begåvade medarbetare,” kommenterade Peter Ehrenheim, verkställande direktör för GE Healthcare Life Sciences. ”Biacores system används inom viktiga områden som upptäckt av biomarkörer, karakterisering av antikroppar samt biofarmaceutisk utveckling och produktion. Biacore är redan ett av de mest snabbväxande biotekniska företagen och vi hoppas att kunna växa företaget ännu snabbare genom att investera i ny teknik och nya verktyg som hjälper forskare i den farmaceutiska industrin och inom forskningsinstitutionerna att accelerera nya medicinska upptäckter.” ”Sedan Biacores styrelse utvärderat Erbjudandet och fått ett uttalande från Carnegie, att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv, anser styrelsen att affären är i ägarnas bästa intresse,” kommenterade Donald R. Parfet, styrelseordförande i Biacore. ”Biacores styrelse rekommenderar därför enhälligt att affären genomförs.” ”Pfizer stödjer budet och har oåterkalleligen förbundit sig att acceptera erbjudandet,” kommenterade Zeibrant Lindqvist, verkställande direktör i Pfizer Health AB som innehar om 41 procent av aktierna i Biacore. ”Försäljningen är ett led i Pfizers strategi att fokusera på sin kärnverksamhet. Det är tillfredsställande att ett fortsatt stabilt ägande av Biacore är säkrat.” Transaktionen, som är villkorad av att mer än 90 procent av aktierna förvärvas, tillstånd erhålls från berörda myndigheter samt av andra sedvanliga villkor, beräknas ha genomförts under det tredje kvartalet 2006. UBS Securities LLC (UBS Investment Bank) är GE Healthcares rådgivare i denna transaktion. Carnegie är Biacores rådgivare.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2