Elektronikproduktion | 22 juni 2006

Lean-spel bra introduktion<br>till Lean Production

Lean-spelet på Elctronix i september är en av de många aktiviteter som pågår under mässan. Spelet arrangeras av Chalmers och IVF. - Det är viktigt att all personal får tillfälle att komma in i tänkandet kring Lean Production och öva sig i förväg, säger Gerd Levin-Nygren (bilden), VD, NOTE Torsby.

-De Lean-spel vi genomfört på företaget har haft stor betydelse för att vi lyckats så bra och det är glädjande att besökarna på Electronix Scandinavia i Göteborg nu i september får möjlighet att delta i ett liknande spel. Det blir en mycket tidseffektiv introduktion till det som för många företag får en avgörande betydelse. Att trimma produktionen och avslöja och eliminera flaskhalsar och tidstjuvar i alla led är helt nödvändigt för att kunna behålla konkurrensförmågan framöver. NOTE Torsby har genom övergång till Lean Production dramatiskt kunnat sänka produktionstiderna och frigöra kapacitet. - Och det är inga små vinster vi talar om, säger Gerd Levin-Nygren. Vi har genom olika aktiviteter på vår ytmonteringsavdelning reducerat ställ- och laddtider med över 80%. Vi har sparat in ett skift och det betyder att vi nu tar hem viss produktion från lågkostnadsländer. Detta är bara en del av de vinster vi ser genom vår omläggning till Lean Production. Omställningen till Lean Production kräver enligt Gerd Levin-Nygren en helhetssyn som inte bara omfattar produktionen utan företaget i stort. -Alla blir berörda, säger hon. Också leverantörer och kunder. Just nu håller vi på att effektivisera materialförsörjningen till våra produktionsgrupper, och där är ju leverantörerna i högsta grad inblandade. Lean-spelen på NOTE Torsby har genomförts i olika steg. Först ledningsgruppen och sedan all produktionspersonal tillsammans med övrig personal. -Det är oerhört viktigt att samtliga är med och att alla inser fördelarna med de förändringar man genomför. Lean-spelet på Electronic Scandinavia vänder sig också till alla personalgrupper, så det är bara att hoppas att så många företag som möjligt tar vara på tillfället avslutar Gerd Levin-Nygren. Spelet om Lean Production i ett elektronikföretag hålls varje mässdag 13.30 - 17.00. Företagsledning, produktionspersonal, produktutvecklare, inköpare, ekonomer, säljare med flera kan delta. - Det här är en unik möjlighet att få en effektiv introduktion och se vad Lean Production kan innebära för det egna företaget, säger mässansvariga Ann-Margret Avellan, Svenska Mässan. För att ingen ska tveka att låta flera i företaget vara med är priset satt så lågt som 500:- ex. moms per deltagare. Electronix Scandinavia hålls på Svenska Mässan 5-7 september.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1