Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 26 juni 2006

Beijer Electronics expanderar i norra Europa

Beijer Electronics affärsområde Automation erhåller distributionsrättigheterna för Mitsubishi Electrics agenturer i Danmark och Baltikum samt de agenturer som Automation inte redan har i Finland.

De nya marknaderna beräknas tillföra Automation en försäljning på cirka 100 mkr 2008. I samband med affären förvärvar Mitsubishi Electric 15 procent av affärsområde Automation för cirka 45 mkr. - Affären med Mitsubishi Electric är en offensiv satsning som ger en betydligt större marknad att bearbeta vilket skapar bättre förutsättningar för Automations framtida expansion. Den säkerställer samtidigt en långsiktig trygghet i och med det stärkta samarbetet med Mitsubishi Electric, säger Göran Sigfridsson, VD och koncernchef för Beijer Electronics. Bakgrunden till affären är att skapa ökat utrymme för tillväxt inom Automation i Skandinavien och angränsande marknader. Beijer Electronics har haft agenturerna för Mitsubishi Electrics produktprogram inom automationsutrustning i Sverige, Norge och Finland sedan nära 25 år. Med dessa marknader som bas har Beijer Electronics byggt upp en verksamhet inom området som är bland de ledande i regionen. Affärsområde Automation har en uppskattad marknadsandel på drygt 15 procent på de marknader som bearbetas idag. Automation omsatte 371 mkr och visade ett rörelseresultat på 29,6 mkr 2005. Produkter från Mitsubishi Electric svarade för cirka 60 procent av omsättningen. Genom att Automation får distributionsrättigheterna i de berörda länderna ser Mitsubishi Electric en möjlighet att ytterligare stärka sin marknadsposition som leverantör i hela regionen. Processen att ta över distributionen och försäljningen i respektive land kommer att ta en viss tid och kräva vissa investeringar. Automations avsikt är att expandera verksamheten på basis av de befintliga lokala distributionskanalerna. De nya marknaderna väntas ge en successiv effekt med ett tillskott i försäljningen på cirka 100 mkr 2008. Rörelsemarginalen väntas bli något lägre för affärsområdet som helhet under de två första åren. I samband med affären förvärvar Mitsubishi Electric 15 procent av Automation och kommer att utse en styrelsemedlem i det nybildade dotterbolaget. Köpeskillingen uppgår till cirka 45 mkr vilket ger Beijer Electronics en engångsvinst på cirka 40 mkr efter kostnader som är hänförliga till affären. Affären, som beräknas att vara slutförd under det fjärde kvartalet 2006, har föregåtts av en ny struktur för Beijer Electronics-koncernen. Moderbolaget Beijer Electronics AB har ombildats till ett holdingbolag med innehav i två dotterbolag – Beijer Electronics Automation AB och Beijer Electronics Products AB. Affären beräknas påverka koncernen positivt med ca 6 kr per aktie efter skatt och minoritet under 2006. Påverkan på motsvarande vinst per aktie väntas bli marginell under 2007.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2