Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 juni 2006

"Flamskyddsmedel räddar liv och pengar"

Hur väger vi personsäkerhet mot miljösäkerhet? SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har i en studie tillsammans med Utrecht, Universitetets riskvärderingsinstitut tagit fram en modell för en helhetsvärdering av samhälleliga kostnader och vinster vid införande av miljörestriktioner. Syftet är att ge underlag för en sakkunnig avvägning mellan risker och fördelar.

All miljölagstiftning resulterar i både vinster och kostnader. Detta är utgångspunkten för SPs nya modell, som är utvecklad för att kunna beräkna den ekonomiska effektiviteten i olika miljöåtgärder. Modellen har därefter testats på de omdiskuterade så kallade flamskyddsmedlen. - Det finns mycket tyckande i miljödebatten, säger Margaret Simonson, forskare på SP. Jag tycker vi ska ha en hög ambition i vårt miljöarbete, men vi måste arbeta med utgångspunkt från vetenskapliga fakta. I vår studie visar vi att det finns flamskyddsmedel som har sitt berättigande även i ett samhälle som strävar efter hållbar utveckling. Många dödsfall av TV-bränder SP försöker i sin studie kvantifiera vinsterna med att använda flamskyddsmedel i TV- apparater. Bakgrunden är att svenska myndigheter är starkt negativa till flamskyddsmedel, samtidigt som bränder i TV-apparater är relativt vanliga. Inom EU sker ca 20 000 TV-bränder med minst 160 dödsfall och 2000 allvarliga skador varje år. - Tillämpar vi försiktighetsprincipen borde det finnas krav på hög brandsäkerhet i t ex TV-apparaternas platshöljen. Det finns det inte idag, fortsätter Margareta Simonson. SP baserar delar av sin studie på den miljöriskvärdering som EU gjort av det vanligaste flamskyddsmedlet DecaBDE. Enligt den undersökningen svarar DecaBDE mot högt ställda miljökrav. Studien visar att användningen av flamskyddet kan ge vinster på mellan 520 och 1100 miljoner euro per år för hela EU-området, främst i form av insparade vårdkostnader och materiella skadekostnader i samband med bränder. Då är även industrins kostnader för att tillföra flamskyddsmedel och för att ta hand om restavfall från flamskyddat materialinräknat. - Men de stora vinsterna med flamskyddsmedel ligger självklart i att liv och hälsa kan sparas, säger Margaret Simonson. Just nu pågår en debatt i ämnet på www.evertiq.com, klicka här för att läsa artikeln och delta i forumet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2