Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 juni 2006

Öppnandet av WEEE-registret uppskjutet

Öppnandet av EE-registret är uppskjutet i Sverige till slutet av augusti 2006. Förseningen beror främst på att vi på Naturvårdsverket har uppfyllt en önskan från elektronikbranschen om att ge möjlighet till utländska producenter att använda registret.

”Vi tycker att det är positivt att producenter inom den europeiska unionen kommer att få möjlighet att registrera sig. I och med denna förändring måste allt material i registret översättas till engelska (blanketter, information, funktioner, etc.), vilket kräver mer tid än vi hade beräknat”, meddelar Naturvårdsverket. ”Vi tog beslutet att skjuta upp introduceringen av registret efter sommarmånaderna eftersom vi vill kunna erbjuda god service när registret öppnas, vilket inte är möjligt under semestertider. Förseningen har inga negativa konsekvenser ur lagstiftningssynpunkt. Producenter kan nämligen registrera sig under hela hösten, ända fram till årsskiftet. Och inte förrän i februari 2007 ska producenterna lämna in själva rapporteringen. Vi är medvetna om att vi gått ut med information om att registret skulle ha öppnats i juni och beklagar om detta orsakat problem för en del producenter”, meddelar naturvårdsverket. Den 13 augusti 2005 utökades producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter. Det betyder att producenterna bl.a. ska märka sina produkter, se till att det finns ett system för att samla in el-avfallet samt att avfallet återanvänds, återvinns eller tas om hand på annat miljövänligt sätt. Det föreskriver förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Förordningen baseras på WEEE-direktivet (2002/96/EG), som alla medlemsstater i EU nu implementerar.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2