Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 30 juni 2006

Teleca omstrukturerar

Teleca har en ny strategi som syftar till att fokusera affärerna mot mobiltelefonbranschen. Som ett resultat av detta såldes Benima med en realisationsvinst om ca 285 Mkr i maj 2006 och därefter består Teleca av två divisioner, Teleca Mobile och Teleca Systems.

Avsikten är att börsnotera Teleca Systems på OMX Stockholmsbörsen genom en utdelning till Telecas aktieägare. Telecas nya struktur möjliggör en förenklad ledningsstruktur och minskade huvudkontorsfunktioner, vilket kommer att minska de operativa kostnaderna. Från den 1 juli 2006 består Telecas ledningsgrupp av följande personer: René Svendsen-Tune – Koncernchef och chef för Teleca Mobile Christian Luiga – Ekonomi- och finansdirektör Örjan Frid – Chef för Teleca Systems Stefan Fleron – Chef för Teleca Mobile Europe Vice VD Thomas Pantzar och chefen för den tidigare Network Equipment Providers divisionen, Mike Gibbons kommer att söka nya utmaningar utanför Teleca. Chefen för den tidigare Mobile Devices divisionen, Konstantin Caliacmanis kommer att lämna sin operationella roll och fortsätta som vice styrelseordförande. Telecas huvudkontor kommer att flytta från Stockholm till Malmö före oktober 2006. Teleca kommer att ha omstruktureringskostnader hänförbara till ledningsförändringar på ca 10 Mkr och en kostnad hänförbar till kontorsyta i Stockholm på ca 11 Mkr. Den 1 juli 2006 kommer Teleca Mobile att införa en ny global linjeorganisation som svarar mot Telecas kunders globala behov. Detta kommer möjliggöra att Telecas globala kompetens kommer att kunna nyttjas mer effektivt och stödja en effektiv integration av det nyligen förvärvade Telma. Därtill kommer det nya sättet att arbeta att förstärka och effektivisera Telecas försäljningskår. Teleca Mobile har utsett en ny multinationell ledningsgrupp där medlemmarna kommer ifrån Telecas nuvarande organisation. Popwires produktfamilj har skapat substantiella förluster under de senaste 12 månaderna. I samband med att Teleca Mobile rationaliseras kommer ytterligare omstruktureringar av Popwires verksamhet att genomföras och ett flertal produkter står i begrepp att läggas ned. Detta kommer att leda till neddragningar med ca 35 personer i stockholmsområdet. Den återstående delen, främst PC Connectivity, kommer att integreras med Obigos produkterbjudande. Detta medför engångskostnader för uppsägning av personal på ca 13 Mkr och på ca 11 Mkr för tillhörande kontorsyta, totalt ca 24 Mkr. Omstruktureringen av Popwire kommer att resultera i nedskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten på ca 27 Mkr. Detta kommer att leda till att avskrivningarna på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten minskar med ca 11 Mkr på årsbasis. Arbetet med att förbereda Teleca Systems för en separat börsnotering genom utdelning till Telecas aktieägare fortgår. Teleca Systems kommer namnändras till auSystems före börsnoteringen. Huvudkontoret kommer att vara beläget i Stockholm. Teleca har utsett en styrelse för att förbereda bolaget för notering. Styrelsen består av följande medlemmar: Anders Torstensson (ordförande) Bl.a. tidigare vice VD för Ericsson Bengt L Andersson VD för Tetra Pak i Sverige Sigrun Hjelmquist Ordförande och partner i Sight Executive Consulting Eva Östling Ollén Förbundsdirektör Bemanningsföretagen Dan Olofsson Ordförande och huvudägare i Teleca René Svendsen-Tune Chef för auSystems är Örjan Frid. Thord Norberg har utsetts till ekonomi- och finansdirektör för auSystems. Örjan och Thord har tidigare arbetat ihop som koncernchef och ekonomi- och finansdirektör på Dimension AB. Thord kommer att påbörja sin tjänst i september.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1