Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 juli 2006

Elekta levererar till sjukhus på Odense

Elekta tillkännagav idag en omfattande order på avancerad utrustning för strålterapi av cancer, inklusive bland annat två Elekta Synergy®, från Odense Universitetssjukhus som är en av Danmarks främsta cancerkliniker.

Sjukhuset kommer också att installera ett elektroniskt informationssystem från IMPAC Medical Systems, ett dotterbolag till Elekta. Det totala ordervärdet överstiger 46 miljoner DKK (motsvarande ca 57 Mkr). Med hjälp av Elekta Synergy®, det ledande systemet för bildstyrd strålterapi (IGRT) och intensitetsmodulerad strålterapi (IMRT), så kommer klinikpersonalen i framtiden att kunna visualisera tumören och den omgivande vävnaden i tre dimensioner vid själva behandlingstillfället. Detta möjliggör en mer aggressiv behandling med förbättrad precision och noggrannhet, samtidigt som risken för att skada omgivande frisk vävnad minskar. IGRT har sedan metoden introducerades, snabbt nått stor klinisk acceptans världen över, och Elekta Synergy har etablerats som referenssystem för denna typ av strålterapi med hög precision och noggrannhet. När det var dags för cancerkliniken vid Odense Universitetssjukhus att uppgradera och utöka sin kapacitet för strålbehandling av cancer valde man Elekta efter att ha genomfört en grundlig utvärdering av ett flertal leverantörer. Elekta kommer dessutom också att leverera en Elekta Synergy Platform, dvs. en linjäraccelerator förberedd för uppgradering till ett komplett system för IGRT, samt även uppgradera en av sjukhusets befintliga linjäracceleratorer. ”Efter att ha besökt ett antal kliniker med IGRT-lösningar i kliniskt bruk så ansåg vi att Elekta Synergy bäst motsvarade vår höga kravspecifikation. En annan viktig faktor var att Elektas lösningar finns på många kliniker runt om i världen vilket har resulterat i en omfattande klinisk dokumentation, mera omfattande än för något annat system”, säger Knud Aage Werenberg, Cheffysiker på radiumkliniken vid Odense Universitetssjukhus, och han tillägger ”vi är också tacksamma för att Elekta kan leverera en mjukvarulösning från IMPAC som innebär att effektiviteten ökar på kliniken vilket i slutändan kommer våra patienter till nytta.” IMPACs integrerade informationssystem hjälper till att stödja och förbättra cancerbehandlingen genom att hantera informationsflöden under hela behandlingsprocessen, från diagnostik och behandlingsplanering. Systemet gör det möjligt för kliniken att integrera och koppla samman behandlingsprocesserna från olika leverantörer av linjäracceleratorer. IMPACs system valdes också efter en omfattande undersökning av marknaden för informationssystem inom cancervården. ”Vi har samarbetat med kliniken vid Odense Universitetssjukhus under många år och vi är mycket glada över att de valde Elekta som leverantör när det var dags att ta steget att uppgradera och expandera sin verksamhet. Detta är ytterligare ett bevis på Elektas ledande ställning inom avancerade kliniska lösningar för strålterapi av cancer och visar att vad Elekta har att erbjuda är väl anpassat till vad kunderna vill ha”, sammanfattar Lennart Ward, Chef för Elekta's affärsenhet för Norden och Baltikum.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2