Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 07 juli 2006

Micronic ökar resultatet

Micronic Laser Systems AB avger idag koncernens delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2006. Företaget redovisar en fortsatt hög omsättning och ökat resultat.

Orderingången för delårsperioden uppgick till 431 (557) MSEK, varav under andra kvartalet 83 (329) MSEK. Nettoomsättningen för delårsperioden uppgick till 841 (390) MSEK, varav under andra kvartalet 464 (160) MSEK. Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick till 226 (-46) MSEK, varav under andra kvartalet 130 (-55) MSEK. Rörelseresultatet justerat för aktivering och avskrivningar av utveckling för delårsperioden uppgick till 274 (18) MSEK, varav under andra kvartalet 155 (-23) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick under första halvåret till 162 (-36) MSEK, vilket motsvarar 4,14 (-0,94) SEK per aktie. Under andra kvartalet var resultatet efter skatt 94 (-40) MSEK, motsvarande 2,41 (-1,04) per aktie. Orderstocken, som omfattar system med beräknad leverans under 2006 och 2007, var vid delårsperiodens slut 420 (1 039) MSEK. ”Första halvåret karaktäriserades av ett högt tempo i leveranser av beställda system. Omsättningen för delårsperioden, 841 MSEK, var i linje med våra förväntningar. Rörelsemarginalen justerad för nettoavskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader uppgick under delårsperioden till 33 procent. Motsvarande siffra för rullande 12 månader uppgår nu till 31 procent. Bruttomarginalen, som påverkats positivt av produktmixen, blev för första halvåret hela 61 procent,” säger Sven Löfquist, VD och koncernchef för Micronic Laser Systems AB. ”Vi är nöjda med resultatet under första halvåret. Den försenade orderingången till följd av det försämrade läget på bildskärmsmarknaden är däremot en stor besvikelse. De signaler vi erhåller från kunder är i linje med vår senaste bedömning om en svag orderingång under resterande delen av 2006. Från industrianalytiker bedöms expansionen av produktionskapaciteten för industrin som helhet att fortsätta på en hög nivå under nästkommande år. Inom halvledarmarknaden har vi under delårsperioden fakturerat två Sigma-system. Under andra halvåret räknar vi med ett omsättningsmässigt svagare tredje kvartal medan bedömningen för helårsomsättningen kvarstår,” avslutar Sven Löfquist.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2