Mjukvara | 10 juli 2006

Semcon Dassault Systèmes i PLM-samarbete

Semcon stärker sitt samarbete med Dassault Systèmes och tecknar avtal som utbildningspartner. Avtalet gör det möjligt för Semcon att erbjuda utbildningar inom områdena CATIA V5 och ENOVIA SMARTEAM och stärker Semcons erbjudande inom PLM (Product Lifecycle Management).

– Det finns idag en ökad efterfrågan på specialistutbildningar, säger Johan Elliot, Manager Semcon Engineering Solutions, särskilt inom PLM. Genom avtalet med Dassault Systèmes kan vi erbjuda våra kunder större och mer heltäckande utbildningspaket. Dessutom har vi en dedikerad utbildningsavdelning som arbetar med att kartlägga våra kunders utbildningsbehov. – Jag tror Semcon har mycket att vinna på att verkligen satsa på utbildning. Det är en chans att komma närmare kunden och verkligen få höra deras behov både kompetensmässigt och systemmässigt. Det finns stora ekonomiska vinster för kunderna att jobba med rätt metodik, säger Peter Krantz, Business Development Manager Dassault Systèmes. PLM Product Lifycycle Management är ett tillvägagångssätt där hela produktlivscykeln digitaliseras. Genom att skapa en sammanhängande datastruktur och möjliggöra samkörning av olika programsystem effektiviseras produktutvecklingsprocessen, tillverkningen optimeras och kundsupporten förbättras.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2