Elektronikproduktion | 14 juli 2006

PartnerTech presenterar stark delårsrapport

PartnerTech presenterade på fredagsmorgonen sin senaste delårsrapport för januari - juni 2006. Fler kunder lägger ut en allt större del av försörjningskedjan vilket har gett framgång för PartnerTech. Däremot har bland annat övergången till RoHS-direktivet lett till ökade leveranstider på komponenter. Resultatet efter skatt blev SEK 62,0 miljoner kronor (23,7).

Nettoomsättningen ökade till SEK 1 487,8 miljoner under halvårsperioden (1 001,1). Rörelseresultatet mer än fördubblades till SEK 89,8 miljoner (41,1). Resultatet efter skatt per aktie steg till SEK 4,97 (2,00). Rörelseresultatet ökade 159 procent i kvartalet jämfört med samma period i fjol. Under perioden januari till juni har några av PartnerTechs kunder haft en kraftigt ökad efterfrågan. Den samlade bedömningen är ändå att den generella efterfrågan på PartnerTechs tjänster varit stabil och marknadssituationen i stort sett oförändrad jämfört med motsvarande period i fjol. Under perioden har vissa störningar noterats i samband med arbetet att fasa ut bland annat bly från tillverkningen av elektronikprodukter. Övergången till RoHS-direktivet har påverkat tillgången på komponenter och därmed elektronikproduktionen i regionen. En generell, stark efterfrågan på platta TV-skärmar, datorer samt elektronik till bilindustrin har dessutom lett till ökade leveranstider för vissa elektronikkomponenter, vilket också påverkat utvecklingen. Trenden bland industriföretag att lägga ut en allt större del av sin produktion på kontraktstillverkning bedöms fortsätta. PartnerTechs förmåga att kunna erbjuda en övergripande outsourcingstrategi och ett brett utbud av tjänster på olika geografiska marknader inger därmed tillförsikt. Klicka här för att ladda ned PartnerTechs delårsrapport i PDF-format (extern länk).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2