Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 14 juli 2006

Stark rapport från ElektronikGruppen

ElektronikGruppens omsättning ökade under januari - juni 2006 med 22 procent till 425 (348) Mkr. Orderingången ökade med 19 procent till 429 (359) Mkr.

Periodens resultat efter finansnetto ökade till 22,2 (12,7) Mkr. Valutafluktuationer har påverkat resultatet negativt under perioden med -2,2 (1,2) Mkr. Omsättningen under årets andra kvartal ökade till 220 (186) Mkr. Orderingången ökade till 211 (183) Mkr. Kvartalets resultat efter finansnetto ökade till 10,5 (8,9) Mkr. Under kvartalet har valutafluktuationer påverkat resultatet negativt med -1,5 (0,7) Mkr. VERKSAMHETEN EG Electronics Affärsområdet säljer kundanpassade komponenter till elektronikindustrin i Norden, Polen, Baltikum och Kina. Affärsområdets omsättning ökade till 243 (210) Mkr. Orderingången ökade till 240 (217) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 10,9 (6,8) Mkr. Samtliga verksamheter inom affärsområdet har haft en fortsatt positiv utveckling under andra kvartalet. Koncernens verksamhet i Kina fortsätter att utvecklas väl. Till följd av detta har kontoret i Shanghai förstärkts med ytterligare personal inom försäljning och utveckling. EG Products Affärsområdet utvecklar, tillverkar och säljer fiberoptiska produkter och induktiva komponenter till globalt verksamma företag inom elektronik och telekommunikation. Omsättningen ökade till 72 (63) Mkr. Orderingången ökade till 76 (63) Mkr och rörelseresultatet till 5,4 (4,2) Mkr. Leveransproblemen för underleverantörerna inom affärsområdets induktiva verksamhet har kvarstått även under inledningen av det andra kvartalet, vilket har påverkat lönsamheten negativt. Leveransproblemen är nu åtgärdade och lönsamheten inom affärsenheten återställd. I syfte att nedbringa kostnaderna för produktionen av induktiva komponenter och fiberkablage har arbete påbörjats med att flytta tillverkningen inom Estland från Tallinn till Narva. Orderingången för samtliga verksamheter inom affärsområdet har fortsatt att utvecklats positivt under andra kvartalet. EG Production Technology Affärsområdet säljer produktionsutrustningar, förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum. Affärsområdets omsättning ökade till 60 (40) Mkr. Orderingången ökade till 59 (46) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 5,6 (2,8) Mkr. Resultatförbättringen hänför sig främst till maskinförsäljning i Sverige. Orderingången för stencilverksamheten fortsätter att utvecklas positivt i både Sverige och Finland. Affärsområdets verksamhet på Filippinerna har avyttrats under andra kvartalet. Avyttringen förväntas ej ha någon påverkan på årets resultat. EG Electromechanics Affärsområdet säljer elektromekaniska komponenter till bland annat fordonstillverkare och företag inom industriautomation i Norden. Affärsområdets omsättning ökade till 57 (39) Mkr. Orderingången ökade till 55 (37) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 6,7 (5,4) Mkr, varav provisionsintäkter utgjorde 2,8 (2,3) Mkr. Den ökade omsättningen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras till viss del av överflyttad verksamhet från EG Electronics. Affärsområdets försäljning till kunder inom både industri- och fordonssegmenten har fortsatt att utvecklas positivt. Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar var 2,9 (21,7) Mkr. Investeringarna avser i huvudsak produktionsutrustning för stencilskärning i Sverige. Klicka här för att läsa hela rapporten i PDF-format (extern länk).
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-04-08 10:37 V18.4.45-2