Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 juli 2006

Saab får order på 105 MSEK

Saab Aerotech och FMV (Försvarets Materielverk) har tecknat ett avtal om genomförandet av projekt ASC 890. Projektet innebär att två flygplan S100D (Saab 340 AEW-200) som idag opereras av Försvarsmakten modifieras till internationell interoperabel standard. Ordervärdet är cirka 105 MSEK.

System ASC 890, som också har fått benämningen Saab 340 AEW-300, är avsett för användning nationellt i Sverige samt internationellt i Europa och dess närhet. Nationellt avses systemet kunna användas för att övervaka den territoriella integriteten. Internationellt avser Försvarsmakten nyttja ASC 890 för internationella övningar samt till luft- och sjömålsövervakning och flygburna ledningsuppdrag i samverkan med internationella insatser. Systemet skall vara en NATO-interoperabel C2-plattform för ledning av och samverkan med till exempel JAS 39 C/D såväl som andra flygande plattformar. Formell projektstart är i september 2006. Projektets genomloppstid är cirka 20 månader och ordervärdet cirka 105 MSEK. Under separat avtal med Försvarets materielverk har även Ericsson Microwave Systems del i projektet. Saab har nyligen köpt Ericsson Microwave Systems och den affären förväntas träda i kraft i september i år. Saab Aerotech är Sveriges ledande leverantör av integrerade supportlösningar. Erbjudandet omfattar ett brett sortiment av tjänster och produkter för kostnadseffektiv support för system och plattformar under hela livscykeln. Företaget erbjuder sina förmågor och kompetenser globalt till kunder inom försvar, samhällssäkerhet och civilt flyg – överallt där höga krav ställs på funktion och tillgänglighet. Saab Aerotech är en affärsenhet inom Saab.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2