Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 20 juli 2006

Vad skiljer Kinas RoHS från EU:s?

Efter att EU infört RoHS-direktivet så var det så Kinas tur att följa efter. Men direktiven är inte helt lika.

Många produkter som förbjudits under EU:s RoHS-direktiv är fortfarande tillåtna i Kina. Elektronisk radarutrustning, telekomprodukter, sändnings, och TV-utrustning, datorer, hushållselektronik, mätinstrument, speciell elektronisk apparatur, komponenter och material och packningsmaterial till elektronik är produkter som berörs av Kinas RoHS. Däremot är inte leksaker inkluderade. Som jämförelse kan tilläggas att material och komponenter inte ingår i EU:s RoHS-direktiv utan endast färdiga produkter. Till skillnad från EU:s princip att man listar kategorier med produkter som är undantagna från RoHS-direktivet så listar man i Kina de produkter som berörs av direktivet. MII(Chinese Ministry of Information Industry, är den instans som identifierar de produkter som berörs och enligt uppgift så tänker denna myndighet inte översätta listan över de produkter som ingår i RoHS-direktivet. Man har heller inte för avsikt att upprätta någon myndighetsfunktion för att ge information och support till industrin gällande vilka produkter om ingår och inte. I Kina finns det dessutom märkningsstandarder som måste följas från och med den 1 mars 2007. En märkning som visar att produkten innehåller någon av de sex förbjudna substanserna, en förteckning på över vilka förbjudna substanser och i vilka komponenter de ingår skall också finnas med samt en deklaration av packningsmaterialet skall fästas på utsidan av förpackningen.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1