Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 juli 2006

Break Even för Gunnebo

Gunnebo redovisar ett kraftigt försämrat resultat för första halvåret 2006. Förra årets vinst förvandlades till Break Even och med jämförelsestörande poster blev resultatet -55 Mkr (-8).

Orderingången under första halvåret ökade med 1% till 3 392 Mkr (3 365). Den organiska tillväxten blev -1%. Faktureringen ökade med 3% till 3 146 Mkr (3 050). Organiskt ökade faktureringen med 1%. Arbetet med integrationsplanerna Gunnebo One Company fortsätter i allt väsentligt planenligt. Dock har produktivitetsförsämringar förekommit även under andra kvartalet, speciellt i Frankrike, vilket har påverkat resultatet. Jämförelsestörande poster uppgick netto till -55 Mkr (-44). Dessa bestod huvudsakligen av kostnader för det tidigare aviserade integrationsprojektet Gunnebo One Company samt en realisationsvinst vid försäljning av fastighet i Indien.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1