Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 juli 2006

Break Even för Gunnebo

Gunnebo redovisar ett kraftigt försÀmrat resultat för första halvÄret 2006. Förra Ärets vinst förvandlades till Break Even och med jÀmförelsestörande poster blev resultatet -55 Mkr (-8).
OrderingÄngen under första halvÄret ökade med 1% till 3 392 Mkr (3 365). Den organiska tillvÀxten blev -1%. Faktureringen ökade med 3% till 3 146 Mkr (3 050). Organiskt ökade faktureringen med 1%.

Arbetet med integrationsplanerna Gunnebo One Company fortsÀtter i allt vÀsentligt planenligt. Dock har produktivitetsförsÀmringar förekommit Àven under andra kvartalet, speciellt i Frankrike, vilket har pÄverkat resultatet.

JÀmförelsestörande poster uppgick netto till -55 Mkr (-44). Dessa bestod huvudsakligen av kostnader för det tidigare aviserade integrationsprojektet Gunnebo One Company samt en realisationsvinst vid försÀljning av fastighet i Indien.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1