Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 juli 2006

Senea får Kamstrup som huvudaktieägare

Kamstrup AS har genom förvärvet av 51 % av aktierna i det börsnoterade Senea AB säkrat en starkare plats inom den framtida utvecklingen inom fjärravläsning av elmätare.

"Marknaden för fjärravläsning och fjärrkontroll av elmätare är i tillväxt, och de möjligheter som detta ger kan bäst utnyttjas genom ett tätare samarbete mellan Senea och Kamstrup. Tillsammans kan vi uträtta så mycket mer, särskilt när det gäller de större order som marknaden efterfrågar just nu" säger Poul Erik Schou-Pedersen, VD för Kamstrup. Kamstrup har för avsikt att lägga bud på resterande aktier i Senea i enlighet med de svenska börsreglerna. Ett erbjudande om detta kommer - också i enlighet med dessa regler - att lämnas inom fyra veckor. Kamstrup är en av världens största tillverkare av elektroniska fjärrvärmemätare och en betydande tillverkare av elmätare och lösningar för fjärravläsning. Med 500 medarbetare i 14 länder utgör Kamstrups omsättning mer än 700 MSEK. Kamstrup har levererat mer än 500 000 energimätare för fjärravläsning. Senea omsatte 2005 62 Mkr och har totalt leverat teknologi till 30 % av de 670 000 svenska hushållskunder som har fått sina elmätare utbytta."
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1