Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mjukvara | 26 juli 2006

Enea med 90% förbättrat rörelseresultat

Enea förbättrar sitt rörelseresultat med 90 procent till 14 MSEK jämfört med ca 7 MSEK

Nettoomsättningen uppgick för andra kvartalet tilll 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna ökade med 10 procent till 67 (61) mkr och rörelseresultatet ökade med 90 procent till 14 (7) mkr medan rörelsemarginalen stärktes till 7 (4) procent. Resultat efter skatt förbättrades till 11 (8) mkr.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-2