Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 juli 2006

Omsättning upp 17,5 %<br>i andra kvartalet för Alfa Laval

Alfa Laval visade en väsentlig förbättring i orderingång, omsättning och resultat för andra kvartalet.

”Orderingången under kvartalet var exceptionell och ökade med 36 procent för Alfa Laval, en ökning exklusive förvärvet av Tranter med 24 procent. Starkaste tillväxten uppnåddes i Östeuropa, Nordamerika och Asien. Förbättringen i Västeuropa, som startade mot slutet av förra året, fortsatte. Vårt fokus på lönsamhet och det höga kapacitetsutnyttjande medförde en fortsatt förbättring av rörelsemarginalen”, kommenterar Lars Renström, VD och Koncernchef, Alfa Laval. Orderingången under andra kvartalet ökade till MSEK 6 217 (4 574), vilket är en ökning med 35,2 procent exklusive växelkursdifferenser. Omsättningen ökade till MSEK 4 876 (4 101), vilket är en ökning med 17,5 procent exklusive växelkursdifferenser och rörelseresultatet, justerad EBITA, ökade till MSEK 707 (422), inklusive positiva växelkurseffekter om MSEK 19. Resultatet efter finansiella poster ökade till MSEK 587 (342).
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1