Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 juli 2006

Lägre resultat och lägre försäljning för Autoliv

För andra kvartalet så minskade Autolivs försäljning med 3% och rörelseresultatet med 2% som följd av att biltillverkningen minskat med ca 7% i Västeuropa.

Jämfört med samma period 2005 sjönk försälj­ningen med 3% till 1.608 MUSD p g a att bilproduktionen föll med 7% i Västeuropa, som svarar för halva koncernens omsättning. Rörelseresultatet minskade med 2% till 141 MUSD, men rörelse­marginalen förbättrades till 8,8% från 8,7%. Resultatet före skatt var nästan oförändrat 132 MUSD. Nettovinsten minskade med 3% till 83 MUSD, medan vinsten per aktie steg med 6% till 1,00 USD. Kassaflödet från verksamheten uppgick till 162 MUSD och till 94 MUSD efter investeringar. Försäljningar av kundfordringar påverkade kassaflödet positivt med 58 MUSD. Under det tredje kvartalet beräknas den rapporterade försäljningen öka med 2% och den organiska försäljningen vara oförändrad trots att bilproduktionen både i Västeuropa och Nordamerika väntas minska med ca 4%. Rörelse­­margi­nalen beräknas överstiga 7%.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2