Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 augusti 2006

Assa Abloys förvärv av Fargo Electronic klart

Assa Abloys förvärv av amerikanska Fargo Electronic Inc. har godkänts av aktieägarna i Fargo samt erhållit myndighetsgodkännande och har nu genomförts.

Förvärvet är ett resultat av ett långvarigt samarbete mellan två framgångsrika säkerhetsföretag, HID och Fargo, samt deras ambition att utveckla möjligheterna inom området för säker identifiering. Fargo, som grundades 1974, utvecklar system för säkert utfärdande av ID-kort inklusive kortskrivare, kringutrustning och mjukvara. Bolaget har sålt över 120 000 system i USA och i mer än 80 länder. Fargo omnämndes 2004 av FORTUNE Small Business Magazine som ett av USAs snabbast växande företag. Fargo förväntas uppnå en omsättning på över 90 MUSD under 2006 med en fortsatt stark EBIT-marginal. Bolaget är beläget i Minneapolis, Minnesota där det har såväl sitt huvudkontor som sin produktionsanläggning. Bolaget har cirka 220 anställda. Köpeskillingen, exklusive räntebärande tillgångar, uppgår till 300 MUSD. Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, netto efter uppskjuten skatteskuld, förväntas uppgå till 270 MUSD. Förvärvet förväntas ha en svagt utspädande effekt på vinst per aktie under 2006 och bidra till vinst per aktie under 2007.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1