Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 augusti 2006

Ericsson fullföljer bud på Netwise

Aktier och teckningsoptioner representerade 96,8% av aktierna och 98,1% av rösterna i Netwise har lämnats in i Ericssons kontanterbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Netwise.

Ericsson fullföljer erbjudandet och anmälningsperioden förlängs till och med den 25 augusti 2006. Den 5 juni 2006 offentliggjorde Telefonaktiebolaget LM Ericsson ett offentligt erbjudande riktat till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Netwise AB. Anmälningstiden för Ericssons Erbjudande till aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner i Netwise gick ut den 2 augusti 2006. Sammanräkningen av utfallet i Erbjudandet är ännu ej avslutad men redan nu kan konstateras att giltiga accepter motsvarande 4 874 732 aktier och 169 0001 teckningsoptioner i Netwise lämnats in i Erbjudandet, vilka representerar 96,8% av samtliga aktier och 98,1% av samtliga röster i bolaget räknat efter utnyttjande av samtliga teckningsoptioner i Netwise. Samtliga villkor för Erbjudandet har uppfyllts, varför Erbjudandet fullföljs. För de aktier och teckningsoptioner som lämnats in i Erbjudandet senast den 2 augusti 2006 beräknas redovisning av likvid påbörjas den 11 augusti 2006. För att underlätta för ytterligare accepter inom ramen för Erbjudandet har Ericsson förlängt anmälningsperioden till och med den 25 augusti 2006, kl 17 (svensk tid), vilket ger aktieägare och innehavare av teckningsoptioner i Netwise som inte lämnat in sina aktier respektive teckningsoptioner i Erbjudandet tillfälle att acceptera Erbjudandet. Redovisning av likvid avseende denna efterföljande anmälningsperiod beräknas erläggas med början den 5 september 2006. Ericsson avser inom kort att påkalla tvångsinlösen avseende utestående aktier i Netwise. 1 Inkluderande 107 900 teckningsoptioner ägda av Netwise Finans AB, ett helägt dotterbolag till Netwise AB.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2