Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 augusti 2006

AQ presenterar ljus rapport

Aros Quality Group AB (AQ), publicerar idag sin delårsrapport för januari – juni 2006. Nettoomsättningen blev 586 MSek (492). beställningsingången 627 MSek (493).

Rörelseresultat efter finansiella poster 49,1 Msek (37,1 + reavinst vid fastighetsförsäljning 11,1). Soliditeten var 45 % (45). Vinst per aktie efter skatt blev 2,11 Sek (1,68 exkl. reavinst). Samtliga dotterbolag uppvisar positivt resultat. AQ har under Q2 förvärvat samtliga aktier i LaserTool Partner AB vars årsomsättning beräknas till ca 180 MSek. AQ LaserTool AB förväntas ge ett positivt resultattillskott under 2006. Förvärvet gjordes med en apportemission av 57 000 aktier. Ett nytt dotterbolag, AQ Electric Suzhou Ltd, har bildats i Kina. Verksamheten är inom segmentet system. Styrelsen gör idag bedömningen att fakturering och resultat kommer att utvecklas positivt under 2006. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1