Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 augusti 2006

Fortsatt stark utveckling för Gunnebo

Första halvåret 2006 utvecklades väl för Gunnebo Industrier AB och utfallet för helåret 2006 bedöms bli betydligt bättre än föregående år. (Överensstämmer med tidigare lämnad prognos).

Orderingången under Januari – juni 2006 ökade med 30% till 963 MSEK – organisk tillväxt för jämförbara enheter 21%. Nettoomsättningen ökade med 22% till 875 MSEK (717) – organisk tillväxt för jämförbara enheter 14%. Rörelseresultatet ökade med 62% till 88 MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 75 MSEK (50). Resultat efter skatt uppgick till 50 MSEK (35). Resultatet per aktie ökade med 45% till 5,67 SEK (3,91). För andra kvartalet 2006 ökade omsättningen med 17% – organisk tillväxt för jämförbara enheter 14%. Nettoomsättningen ökade med 16% – organisk tillväxt för jämförbara enheter 12%. Rörelseresultatet ökade med 55% till 55 MSEK.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1