Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 10 augusti 2006

Tvångsinlösen av aktier i Leica Geosystems

Som förväntat har domstolen i St Gallen fattat beslut om tvångsinlösen av de kvarvarande aktierna i Leica Geosystems Holdings AG (Leica).

Vederlaget för dessa utestående aktier bestämdes till 440 CHF och fem B-aktier i Hexagon per aktie i Leica (dvs detsamma som i budet på Leica) samt därtill ett kontantvederlag om 28,11 CHF som kompensation för den utspädningseffekt som nyemissionen i maj 2006 medförde. Mot bakgrund härav har styrelsen för Hexagon, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, den 10 augusti 2006 beslutat att öka bolagets aktiekapital med 794 540 kronor genom utgivande av 198 635 nya B-aktier för att kunna fullfölja tvångsinlösenförfarandet enligt ovan. Rätt att teckna de nya aktierna skall tillkomma innehavare av sådana aktier i Leica som omfattas av tvångsinlösenförfarandet med rätt och skyldighet för tecknarna att betala för de nya aktierna i Hexagon genom överlåtelse till Hexagon av sina respektive aktier i Leica. Både kontantvederlaget och Hexagonaktierna beräknas komma att överföras till de som omfattas av tvångsinlösenförfarandet omkring den 25 augusti 2006. Som tidigare kommunicerats kommer Leicaaktien till följd av tvångsinlösenförfarandet att avnoteras från SWX Swiss Exchange.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1