Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 11 augusti 2006

Senea får ny VD

Patrik Forsgren tillträder som ny VD i Senea den 1 september. Patrik kommer närmast från en befattning som VD och konsult hos Management Doctors AB där han främst arbetat som projektledare för projekt inom energisektorn.

Patrik Forsgren är född 1965 och har en teknologie doktorsexamen från KTH. Nuvarande VD Bengt Sundling kommer att arbeta med affärsutvecklingsfrågor samt kvarstå som ledamot i Seneas styrelse. Senea släppte idag sin delårsrapport för andra kvartalet samt första halvåret 2006. Omsättning och resultat för andra kvartalet Nettoomsättning för perioden uppgick till 26,2 Mkr (16,1 Mkr) och varukostnaden till 19,0 Mkr (10,4 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,7 Mkr (-3,6 Mkr). Resultatet för perioden har belastats med avskrivningar på aktiverade investeringar i produktutveckling med 2,0 Mkr (2,6 Mkr). Under perioden uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -1,9 Mkr (-6,5 Mkr). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3,1 Mkr (2,5 Mkr). Det totala kassaflödet uppgår till -1,2 Mkr (-4,5 Mkr). Antalet anställda i bolaget var vid periodens utgång 25 (21). Omsättning och resultat för första halvåret Nettoomsättning för första halvåret uppgick till 46,8 Mkr (29,7 Mkr) och varukostnaden till 34,1 Mkr (17,2 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,5 Mkr (-5,3 Mkr). Resultatet för perioden har belastats med avskrivningar på aktiverade investeringar i produktutveckling med 3,9 Mkr (5,1 Mkr). Under perioden uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 0 Mkr (-6,0 Mkr). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5,2 Mkr (1,0 Mkr). Det totala kassaflödet uppgår till -1,4 Mkr (-6,0 Mkr). Klicka här för att läsa hela delårsrapporten.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2